Forum Fandom Sesje RPG, PBF i inne Sesja RPG Republic of Rome Imperium maius

Imperium maius

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 187 total)
 • Author
  Posts
 • fluor
  Keymaster
  #3955

  Rozpoczynamy drugą rozgrywkę w RoR, scenariusz ahistoryczny.

  Wierność legionów i tabele zdarzeń będą się zmieniały odpowiednio - od początku gry obowiązuje tabela dla wczesnej, od 8 tury - średniej, a od 16 tury - późnej republiki.

  Senat - http://nova-senat.prv.pl/

  Warunki zakończenia gry:

  1. Zwycięstwo:

  * jeżeli jeden z senatorów zyska 35 lub więcej wpływów politycznych (jeżeli Republika przetrwa do końca tury).

  * jeżeli jeden z senatorów zostanie wybrany na dożywotniego konsula (jeżeli Republika przetrwa do końca tury).

  * zbuntowany senator wygrywa, jeżeli Republika upadnie (szczegóły dalej).

  2. Remis:

  * jeżeli karty do gry się skończą, wygrywa stronnictwo o największej liczbie wpływów.

  3. Przegrana

  * jeżeli stan skarbca Republiki w dowolnym momencie spadnie poniżej zera, Republika bankrutuje i wszyscy przegrywają.

  * jeżeli poziom niezadowolenia sprawi, że plebs zbuntuje się przeciwko prawowitej władzy Senatu, Republika upada a gracze przegrywają.

  * jeżeli pod koniec tury będzie więcej niż 3 aktywne wojny (wliczając w to bunty senatorów), Republika upada, a gracze przegrywają.

  W momencie gdy Republika upada, a jest zadeklarowany senator-buntownik, uważany jest on za zwycięzcę (automatycznie przejmuje władzę w Rzymie). Jeżeli Republika jest przytłoczona wojnami, to senator-buntownik musi zmniejszyć ich liczbę do 3 (lub mniej), w innym przypadku także i on uważany jest za przegranego.

  Gra rozgrywana będzie w turach, których kolejne przeliczenia będą odbywały się w odstępie nie mniejszym niż 24h, chyba że wszyscy gracze wyślą swoje decyzje wcześniej. Gracze mogą wysyłać do MG dyspozycje dotyczące przyszłych posunięć lub warunkować je w zależności od działań innych graczy.

  Oto kolejność faz i jak będziemy je rozgrywali:

  1. Faza śmierci i faza dochodów - losowanie żetonów śmierci, następnie przydzielanie dochodów senatorskich i z prowincji, podsumowanie dochodów państwa. Decyzja - rozdział pieniążków pomiędzy senatorów stronnictw, darowizny dla republiki.

  2. Faza dochodów, faza forum - informacja o transferach stronnictw, darowiznach dla republiki.

  Decyzja - dyspozycje na fazę forum: pozyskiwanie ekwitów, senatorów, sponsorowanie gier lub zmiana lidera.

  3. Faza forum, faza populacji - rozstrzygnięcie fazy forum (dla każdego z graczy osobno), przemówienie princepsa.

  Decyzja - wybór pary kandydatów na konsulów.

  4. Faza senatu - głosowania.

  5. Faza wojny, faza rewolucji - rozstrzygnięcie wojen.

  Decyzja - deklaracje buntu oraz dyspozycje na fazę rewolucji: zagrywanie kart mężów stanu i koncesji, wymiana kart pomiędzy stronnictwami, a także dyspozycje dla gubernatorów na turę następną (czy biorą dochód osobisty).

  Rozstrzygnięcie tej fazy będzie początkiem kolejnej tury.

  Jeżeli od jakiegoś stronnictwa nie dostanę decyzji w terminie, to przyjmę, że zachowuje się według domyślnych dyspozycji:

  1. W fazie dochodów pieniądze rozdzielane są po połowie pomiędzy lidera i kasę stronnictwa, stronnictwo nie sponsoruje republiki chyba że istnieje ryzyko bankructwa. Gubernatorzy domyślnie nie pobierają dochodów osobistych, a z podatków lokalnych rozbudowują siły prowincjonalne proporcjonalnie.

  2. W fazie forum nie wydaje pieniędzy na ekwitów, chyba że może uzyskać automatyczny sukces, sponsoruje gry tylko wtedy jeżeli jest princepsem i ma popularność niższą niż poziom niezadowolenia ludu. Próbuje pozyskać senatora przy największej szansie powodzenia, jednak bez wydawania dodatkowych talentów na łapówki. Na lidera wybiera senatora o najwyższych wpływach, chyba że jest jakiś z lojalnością własną 0. Ekwitę zawsze pozyskuje lider.

  3. W fazie senatu wstrzymuje się od głosu, chyba że jest to karane ujemną popularnością (jak w przypadku ustaw ziemskich), wtedy głosuje za. Jeżeli jest princepsem to wybiera dwóch kandydatów o najmniejszych wpływach z dwóch stronnictw o największej liczbie głosów w senacie i głosuje za wnioskiem, jeżeli to zdecyduje o przyjęciu go.

  4. Jako princeps zrzeka się prowadzenia obrad senatu na rzecz kolejnego w hierarchii urzędnika.

  5. W fazie rewolucji nie zagrywa żadnych kart, jeżeli jest generałem na wojnie, to nie buntuje się.

  Gracze mogą zmodyfikować defaultowe rozkazy dla swoich stronnictw, jeżeli chcą.

  Rozpoczynamy grę od wstępnej fazy intryg, która pozwala na handel kartami pomiędzy graczami, zagrywanie mężów stanu i kart koncesji.

  Wylosowałem także princepsa senatu - tymczasowego konsula, który na początku będzie przewodził obradami (dostaje +5 Wpływów i oznaczenie doświadczenia konsularnego).

  Uwaga! zgodnie z erratą do instrukcji (wbrew materiałom jakie otrzymaliście) w fazie forum stronnictwa za pomocą kontrłapówek mogą tylko zmniejszać szansę powodzenia przekupstwa senatora.

  Decyzja - zagrywanie mężów stanu i koncesji, handel kartami. Proszę każde stronnictwo o wybór lidera.

  Termin - niedziela, g.23:15.

  Wstępna faza intryg

  BEL

  Zagrywa kartę męża stanu - Marcus Aemilius Lepidus.

  TER

  Zagrywa kartę męża stanu - Gaius Servilius Glaucia. Zagrywa koncesję na kopalnie dla Fabiusa.

  QUA

  Zagrywa kartę męża stanu - Tiberius Claudius Nero.

  QUI

  Zagrywa kartę męża stanu - Marcus Portius Cato Senior.

  ***

  TURA 1

  Skarbiec Republiki 100T

  Niezadowolenie ludu: 0

  Aktywne legiony: 4

  Nieaktywne wojny: I wojna punicka (10/5/10, D13/S11,14) [35T] zwycięstwo tworzy prowincje Sycylia i Sardynia

  PRINCEPS: Furius z Biggus Diccus

  I. Faza śmierci

  Sprawdzanie, czy żaden senator nie odszedł z przyczyn naturalnych.

  (losuję numer z przedziału 1-36, który później sprawdzam z numerami rodów kart obecnych na planszy)

  1 - najstarszy z rodu Cornelius odszedł do Elizjum, stronnictwo Bellum pogrążone w żalu.

  II. Faza dochodów

  Każde stronnictwo pobiera dochody: podstawowe i za koncesje. Podstawowy dochód to 1T za każdego posiadanego ekwitę (na początku gry nikt nie ma ekwitów), 1T za każdego senatora i 3T za lidera stronnictwa. Dochody z koncesji zależą od rodzaju koncesji.

  Dochody stronnictw zostają umieszczone w kasach stronnictw, to specjalne "banki", w których możecie przechowywać pieniądze (z ograniczonymi możliwościami ich wykorzystania) bez ryzyka utraty. Pieniądze można teraz rozdzielać pomiędzy swoich senatorów (lub inne stronnictwa - handel), jednak w przypadku utraty senatora pieniądze też są tracone.

  Dochody przedstawiają się następująco:

  BIG +5T

  PRI +5T

  BEL +5T

  TER +9T

  QUA +5T

  QUI +6T

  Stan skarbca republiki: 100T

  Dochód republiki: +100T

  Utrzymanie wojsk: -8T (4 legiony)


  Nowy stan skarbca: 192T

  Decyzja - podział pieniędzy pomiędzy senatorów i kasę stronnictwa; darowizny dla Republiki; transfery pomiędzy stronnictwami.

  Termin - poniedziałek, g.0:15.

  fluor
  Keymaster
  #60213

  II. Faza dochodów - rozwiązanie

  BIG

  5T dla Furiusa.

  PRI

  5T dla Aeliusa.

  BEL

  5T dla Quinctiusa.

  TER

  Po 1 T dla każdego senatora, 4T jako darowizna dla republiki przekazana przez Terentiusa z Tertius (lidera).

  QUA

  5T dla Valeriusa.

  QUI

  3T dla Iuliusa, 3T dla Catona.

  4T dotacji dla skarbca Republiki od Terentiusa z Tertius.

  Nowy stan skarbca: 196T.

  Decyzja - BIGGUS DICKUS - pozyskiwanie ekwitów i wysokości łapówek, pozyskiwanie senatorów i wysokości łapówek, sponsorowanie igrzysk lub zmiana lidera stronnictwa.

  Termin - poniedziałek, g.21:30.

  BIG

  (rzut) 4 - bierze kartę - zatrzymana na ręku

  Furius próbuje pozyskać ekwitę - (rzut) 3 + 5T łapówki = 8 (sukces)

  Decyzja - PRIMUS - pozyskiwanie ekwitów i wysokości łapówek, pozyskiwanie senatorów i wysokości łapówek, sponsorowanie igrzysk lub zmiana lidera stronnictwa.

  Termin - poniedziałek, g.22:30.

  PRI

  (rzut) 11 - bierze kartę - zatrzymana na ręku

  Aelius próbuje pozyskać ekwitę - (rzut) 2 + 5T łapówki = 7 (sukces)

  Decyzja - BELLUM - pozyskiwanie ekwitów i wysokości łapówek, pozyskiwanie senatorów i wysokości łapówek, sponsorowanie igrzysk lub zmiana lidera stronnictwa.

  Termin - poniedziałek, g.23:40.

  fluor
  Keymaster
  #60225

  BEL

  (rzut) 8 - bierze kartę - karta rodu Popilius dołącza na forum jako senator niezrzeszony

  Quinctius próbuje pozyskać ekwitę - (rzut) 1 + 5T łapówki = 6 (sukces)

  Decyzja - TERTIUS - pozyskiwanie ekwitów i wysokości łapówek, pozyskiwanie senatorów i wysokości łapówek, sponsorowanie igrzysk lub zmiana lidera stronnictwa.

  Termin - wtorek, g.15:40.

  fluor
  Keymaster
  #60237

  TER

  (rzut) 5 - bierze kartę - I sycylijski bunt niewolników http://img389.imageshack.us/img389/7721/wi...jskibuntff0.jpg

  Efekt suszy powoduje wzrost o 1 poziomu niezadowolenia (1).

  Fabius próbuje pozyskać ekwitę - (rzut) 3 + 1T łapówki = 4 (bez efektu)

  Gaius Servilius Glaucia zostaje nowym liderem stronnictwa.

  QUA

  (rzut) 11 - bierze kartę - zatrzymana na ręku

  Valerius próbuje pozyskać ekwitę - (rzut) 3 + 5T łapówki = 8 (sukces)

  Decyzja - QUINTUS - pozyskiwanie ekwitów i wysokości łapówek, pozyskiwanie senatorów i wysokości łapówek, sponsorowanie igrzysk lub zmiana lidera stronnictwa.

  Termin - środa, g.0:15.

  fluor
  Keymaster
  #60246

  QUI

  (rzut) 6 - bierze kartę - zatrzymana na ręku.

  Iulius próbuje pozyskać ekwitę - (rzut) 6 + 3T łapówki = 9 (sukces)

  Quintus używa karty Intryg Kupczenie wpływami na stronnictwo Primus - zabiera mu losową kartę.

  Sprawdzanie czy rody z kurii wracają do gry:

  Cornelius - (rzut) 4 - bez efektu

  IV. Faza popularności

  Princeps przemówi do plebsu, by zbadać nastroje panujące na ulicach Rzymu.

  Niezadowolenie obecne: 1

  Rzut (3k6): 14 + 0 (popularność princepsa) - 1 (niezadowolenie) = 13 (bez zmian)

  Ludzie są umiarkowanie zadowoleni z rządów tymczasowego konsula.

  V. Faza Senatu

  Princeps - Tymczasowy Konsul Rzymu Furius z Biggus Diccus

  Wniosek - nowi konsulowie Atilius z Biggus Diccus i Fulvius z Quartus.

  Wniosek rezerwowy - nowi konsulowie Atilius z Biggus Diccus i Tiberius Claudius Nero z Quartus.

  Decyzja - głosowanie w obu wnioskach. Kandydaci na konsulów proszeni są o przesłanie informacji dotyczącej preferowanej roli: konsul rzymski czy polowy. Wniosek rezerwowy będzie rozpatrywany tylko jeżeli wniosek podstawowy zostanie odrzucony.

  Termin - środa, g.17:30.

  fluor
  Keymaster
  #60282

  Wniosek (1) - nowi konsulowie Atilius z Biggus Diccus i Fulvius z Quartus.

  Princeps - Tymczasowy Konsul Rzymu Furius z Biggus Diccus

  PRI 0

  BEL -7

  TER -8

  QUA -8

  QUI +14

  BIG +9

  Wniosek został odrzucony (0).

  ***

  Wniosek rezerwowy (2) - nowi konsulowie Atilius z Biggus Diccus i Tiberius Claudius Nero z Quartus.

  Princeps - Tymczasowy Konsul Rzymu Furius z Biggus Diccus

  PRI 0

  BEL -7

  TER +8

  QUA +8

  QUI +14

  BIG +9

  Wniosek został przyjęty (+32). Tiberius Claudius Nero z Quartus zostaje konsulem rzymskim (+5 Wpływów) i nowym princepsem, a Atilius z Biggus Diccus zostaje konsulem polowym (+5 Wpływów).

  Decyzja - QUARTUS - kandydat na pontifexa maximusa.

  Termin - czwartek, g.17:40.

  ***

  Wniosek (3) - nowy pontifex maximus Iulius z Quintus

  Wniosek rezerwowy (4) - nowy pontifex Flaminius z Quintus

  Princeps - Tiberius Claudius Nero z Quartus

  Decyzja - głosowanie w obu wnioskach.

  Termin - czwartek, g.17:50.

  fluor
  Keymaster
  #60301

  Wniosek (3) - nowy pontifex maximus Iulius z Quintus

  Princeps - Tiberius Claudius Nero z Quartus

  QUI +14

  BIG -9

  PRI 0

  BEL 0

  TER +8

  QUA +8

  Wniosek został przyjęty (+21). Iulius z Quintus zostaje nowym pontifexem maximusem (+5 Wpływów, podwójne głosy w sprawie wojny, darmowe weto na turę, zakaz piastowania innych stanowisk).

  Info: do końca fazy Senatu pontifex powinien przyznać albo odebrać jednemu senatorowi tytuł kapłana (+1 Wpływów, +1 głos w sprawach wojny).

  Cenzorem zostaje automatycznie Furius z Biggus Dickus jako jedyny możliwy kandydat z doświadczeniem konsularnym (+5 Wpływów).

  Decyzja - BIGGUS DICCUS - oskarżenia publiczne.

  Termin - piątek, g.19:50.

  fluor
  Keymaster
  #60307

  Wniosek (5) - oskarżenie mniejsze Fabiusa z Tertius o nadużywanie koncesji na kopalnie.

  Prokurator - Aurelius z Biggus Diccus.

  Princeps - cenzor Furius z Biggus Diccus.

  Calpurnius z Quintus zostaje kapłanem (+1 Wpływów, +1 głos w sprawach wojennych)

  W trakcie głosowania miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie, cenzor omal nie został zabity! W zamieszaniu jakie powstało nie sposób było ustalić sprawcy, wiadomo jednak, że był to ktoś siedzący na sali obrad. Po chwili cenzor i prokurator wznowili obrady.

  Decyzja - głosowanie za lub przeciw wnioskowi. Oskarżony ma prawo odwołać się do ludu. Prokurator musi głosować za wnioskiem, w innym przypadku wniosek jest automatycznie odwołany.

  Termin - piątek, g.23:20.

  fluor
  Keymaster
  #60330

  Wniosek (5) - oskarżenie mniejsze Fabiusa z Tertius o nadużywanie koncesji na kopalnie.

  Prokurator - Aurelius z Biggus Diccus

  Princeps - cenzor Furius z Biggus Diccus

  QUI +14

  BIG +9

  PRI +9

  BEL -7

  TER - odwołuje się do ludu - wsparcie ludu daje 8 dodatkowych głosów w tej sprawie

  TER -25 (8 głosów + 8 wsparcia ludu + 5 wpływy oskarżonego + 3T wydane na łapówki)

  QUA +8

  Wniosek został przyjęty (+8). Senat Republiki orzeka, że Fabius jest winny niegodziwego wykorzystania koncesji na kopalnie. Za karę senator Fabius traci 5 wpływów i 5 popularności, a koncesja została mu odebrana. Prokurator Aurelius zyskuje 3 wpływy za doprowadzenie do skutecznego skazania.

  Jako że cenzor nie zgłasza więcej wniosków, przewodnictwo obrad obejmuje z powrotem konsul Rzymu.

  *** Wniosek (6) - przyznanie koncesji na kopalnie Aureliusowi z Biggus Diccus.

  Princeps - konsul Rzymu Tiberius Claudius Nero z Quartus

  Info: przyznanie każdej koncesji może być wnioskowane raz na turę. Oznacza to, że jeżeli ten wniosek zostanie odrzucony, koncesja pozostanie na Forum aż do kolejnej tury.

  Decyzja - głosowanie.

  Termin - sobota, g.23:30.

  fluor
  Keymaster
  #60379

  Wniosek (6) - przyznanie koncesji na kopalnie Aureliusowi z Biggus Diccus.

  Princeps - konsul Rzymu Tiberius Claudius Nero z Quartus

  QUI 0

  BIG +9

  PRI -9

  BEL 0

  TER -8

  QUA +8

  Wniosek został odrzucony (0). Zabrakło 1 głosu, by zatwierdzić uchwałę, wobec tego koncesja na kopalnie zostaje zablokowana na forum aż do kolejnej tury.

  Decyzja - QUARTUS - wolne wnioski.

  Termin - poniedziałek, g.01:15.

  fluor
  Keymaster
  #60395

  Wniosek (7) - powołanie nowych jednostek: 12 flot i 7 legionów (koszt: 190 talentów). Wysłanie wszystkich wojsk z konsulem polowym na wojnę punicką.

  Princeps - konsul Rzymu Tiberius Claudius Nero z Quartus

  Decyzja - głosowanie.

  Termin - poniedziałek, g. 18:00.

  Lamsen
  Participant
  #60426

  nie mam gg, siedze w pracy. jestem za

  fluor
  Keymaster
  #60427

  Wniosek (7) - powołanie nowych jednostek: 12 flot i 7 legionów (koszt: 190 talentów). Wysłanie wszystkich wojsk z konsulem polowym na wojnę punicką.

  Princeps - konsul Rzymu Tiberius Claudius Nero z Quartus

  QUI +18

  BIG +9

  PRI +9

  BEL 0

  TER +8

  QUA +8

  Wniosek został przyjęty (+52). Powołano 12 flot i 7 legionów, wszystkie wojska zostały wysłane na wojnę punicką razem z konsulem polowym.

  Princeps zakończył sesję Senatu.

  VI. Faza wojny

  Rzymski korpus ekspedycyjny ruszył na Sycylię i do południowej Italii, by wspomóc sojusznicze miasta greckie i zapobiec wchłonięciu ich przez państwo kartagińskie. Kartagina słynęła z silnej floty, dlatego konsul Atilius musiał najpierw zwyciężyć bitwę na morzu i zapewnić sobie bezpieczne linie zaopatrzenia dla operacji lądowej. W tym celu już od roku rzymska flota ćwiczyła w specjalnie przygotowanych sztucznych akwenach, teraz miało się okazać ile było to warte w starciu z naprawdę doświadczonymi żeglarzami.

  Siły rzymskiej floty: 12

  Zdolności militarne dowódcy: 3

  Suma ataku: 12 + 3 = 15

  Siła wojny punickiej: 10

  Modyfikator do rzutu: 15 - 10 = +5

  (rzut) 8 + 5 = 13 (remis, bez strat)

  Kartagińczycy bez trudu wciągnęli rzymskie okręty w wojnę manewrową i unikając starcia przeciągnęli czas trwania całej kampanii. Dobre dla Atiliusa było to, że nie miał żadnych większych strat i choć nie dotrzymał pola Kartaginie, to wynik nie był przesądzony. Z pewnym wahaniem zdecydował się wysłać posłańca z prośbą o posiłki do Senatu.

  Decyzja - dyspozycje na fazę rewolucji (zagrywanie kart koncesji, mężów stanu, wymiana kart pomiędzy graczami, deklaracje buntów).

  Termin - wtorek, g. 11:45.

  fluor
  Keymaster
  #60446

  VII. Faza rewolucji

  QUA

  Zagrywa koncesję podatkową na Valeriusa.

  ***

  Ranking wpływów: (znaczący w przypadku remisu)

  BIG: 27

  QUA: 19

  QUI: 16

  PRI: 9

  BEL: 8

  TER: 6

  ***

  TURA 2

  Skarbiec Republiki: 6T

  Niezadowolenie ludu: 1

  Aktywne legiony: 11 legionów na wojnie punickiej

  Aktywne wojny: I wojna punicka (10/5/10, D13/S11,14) [35T] zwycięstwo tworzy prowincje Sycylia i Sardynia

  Nieaktywne wojny: I sycylijski bunt niewolników (4/0 D17/S15), niszczy koncesję Sycylijskiego zboża, susza trwa do pokonania wojny. Jeżeli Sycylia nie jest jeszcze prowincją, traktować jako suszę.

  Forum (aktywne karty)

  Koncesje: Kopalnie 3T

  Zdarzenia: Susza - http://img227.imageshack.us/img227/5264/wydsuszaxk3.jpg

  Senatorowie: Popilius

  Kuria (karty nieaktywne)

  Senatorowie: Cornelius

  PRINCEPS: Tiberius Claudius Nero z Quartus

  I. Faza śmierci

  Sprawdzanie, czy żaden senator nie odszedł z przyczyn naturalnych.

  (losuję numer z przedziału 1-36, który później sprawdzam z numerami rodów kart obecnych na planszy)

  24 - bogowie byli łaskawi dla Republiki.

  II. Faza dochodów

  Każde stronnictwo pobiera dochody: podstawowe i za koncesje. Podstawowy dochód to 1T za każdego posiadanego ekwitę (na początku gry nikt nie ma ekwitów), 1T za każdego senatora i 3T za lidera stronnictwa. Dochody z koncesji zależą od rodzaju koncesji.

  Dochody stronnictw zostają umieszczone w kasach stronnictw, to specjalne "banki", w których możecie przechowywać pieniądze (z ograniczonymi możliwościami ich wykorzystania) bez ryzyka utraty. Pieniądze można teraz rozdzielać pomiędzy swoich senatorów (lub inne stronnictwa - handel), jednak w przypadku utraty senatora pieniądze też są tracone.

  Dochody przedstawiają się następująco:

  QUA +9T

  QUI +7T

  BIG +6T

  PRI +6T

  BEL +6T

  TER +6T

  Pontifex maximus otrzymuje dodatkowo 6T ze świątyń.

  Stan skarbca republiki: 6T

  Dochód republiki: +100T

  Utrzymanie wojsk: -46T (11 legionów, 12 flot)

  Wydatki wojenne (za każdą aktywną wojnę): -20T


  Nowy stan skarbca: 40T

  Uwaga! Niski stan skarbca grozi bankructwem Republiki i przegraną wszystkich stronnictw.

  Decyzja - podział pieniędzy pomiędzy senatorów i kasę stronnictwa; darowizny dla Republiki; transfery pomiędzy stronnictwami.

  Termin - środa, g.12:15.

  fluor
  Keymaster
  #60480

  QUA

  9T dla Tiberiusa Claudiusa Nerona.

  QUI

  5T dla Cato, 2T dla Iuliusa. Cato 4T przesyła jako dotację dla Republiki.

  BIG

  5 T dla Furiusa.

  PRI

  domyślne (połowa dla lidera, połowa do kasy stronnictwa)

  BEL

  6T dla Lepidusa.

  TER

  4T dla Republiki podaruje Gaius Servilius Glaucia, 3T zachowa dla siebie.

  Dotacje dla Republiki:

  4T od Catona z Quintus.

  4T od Gaiusa Serviliusa Glaucia z Tertius.

  Nowy stan skarbca: 48T.

  ***

  QUA

  (rzut) 9 - bierze kartę - zatrzymana na ręku

  Tiberius Claudius Nero próbuje przekonać niezrzeszonego Popiliusa do przyłączenia się do stronnictwa Quartus.

  Przekupujący: T.Claudius Nero = 10 (wpływy) + 3 (ora) = 13

  Przekupywany: Popilius = 7 (lojalność)

  Szansa na powodzenie przekupstwa: 6 (42%)

  Tiberius Claudius Nero dodaje 3T łapówki, aby przekonać Popiliusa co do słuszności decyzji.

  Decyzja - kontrłapówki z innych stronnictw zmniejszające szansę powodzenia przekupienia Popiliusa.

  Termin - czwartek, g.12:55.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 187 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram