Forum Star Trek Online - Forum serwisu STOnline.pl Artykuły Przewodnik po uzbrojeniu okrętów

Przewodnik po uzbrojeniu okrętów

Tagged: 

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • Migotka
  Participant
  #6599

  Poradnik ten został napisany w oparciu o ?A Guide to the Weapon Types of Space Combat? autorstwa AviKerensky z oficjalnego forum STO. Przedstawia on wszystkie typy broni dostępne w grze, zwracając uwagę na istotne cechy charakterystyczne, różniące poszczególne typy uzbrojenia pomiędzy sobą i mam nadzieję, że pomoże w wyborze broni.

  Większość wartości liczbowych przedstawionych w tekście pochodzi z serwisu STOWiki, a część pochodzi z samej gry.

  I. Broń energetyczna
  W Star Trek Online mamy do czynienia z 6 podstawowymi typami broni energetycznej i kilkoma ich wariacjami:

  • Fazery (Phasers)
  • Dezruptory (Disruptors)
  • Broń tetrionowa (Tetryon)
  • Broń Plazmowa (Plasma)
  • Broń Antyprotonowa (Antiproton)
  • Broń polaronowa (Polaron)

  Każdy z typów wywołuje charakterystyczne dla siebie efekty, jednak ilość zadawanych przez nie obrażeń jest mniej więcej taka sama.
  Efekty te trwają określony czas i ich wystąpienie jest losowe, co uniemożliwia dokładne planowanie bitew, ale dodaje smaczku taktyce.

  A. Fazery
  Pierwszy i chyba najbardziej charakterystyczny typ uzbrojenia okrętów w świecie Star Trek.
  Broń o typie fazerów cechuje się 2,5% szansą na wyłączenie losowo wybranego podsystemu okrętu celu na 5 sekund. Wyłączone mogą zostać zarówno broń (przeciwnik przez 5 sekund nie będzie mógł strzelać), osłony (na 5 sekund jego tarcze opadną ? w sam raz by poczęstować przeciwnika torpedą), silniki (i nieuchwytny szybki przeciwnik nagle zwalnia i przestaje się obracać) oraz systemy pomocnicze (jego potężne naukowe zdolności na 5 sekund przestają działać).
   

  800px-Phaser_damage.jpg?version=f8545651

  B. Dezruptory
  Broń kojarzona głównie z Klingonami, Romulanami, a także Kardasjanami.
  Ich cechą charakterystyczną jest 2,5% szansa na obniżenie o 10% odporności na obrażenia okrętu przeciwnika na 15 sekund. Oznacza to, że kiedy ta cecha będzie działać (proc), będziesz zadawać przeciwnikowi o 10% większe obrażenia. Z efektu tego skorzystają również twoi sojusznicy.
   

  800px-Disruptor_damage.jpg?version=5928c

  C. Broń tetrionowa
  Broń przeciwko osłonom. Jej cechą jest 2,5 procentowa szansa na zadanie dodatkowych obrażeń KAŻDEJ z czterech osłon przeciwnika.
   

  Dual_Tetryon_Beam_Bank.png?version=0d5b1

  D. Broń plazmowa
  Kojarzona głównie z torpedami plazmowymi, istnieje jednak wariant broni energetycznej strzelającej wiązkami plazmy.
  Broń plazmowa ma 2,5% szansę na zadawanie dodatkowych obrażeń od plazmy przez określony czas.
   

  800px-Plasma_damage.jpg?version=cf79cfe9

  E. Broń polaronowa
  Charakteryzuje się 2,5% szansą na odjecie 25 jednostek energii z każdego podsystemu celu. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach może skutkować wyłączeniem osłon, czy broni. Zwłaszcza w połączeniu ze zdolnościami wysysającymi energię lub osłony. Jakkolwiek nie wyglądałaby sytuacja, utrata 25 jednostek energii na podsystem (czyli 100 w sumie!) to znaczne utrudnienie dla celu.
   

  Polaron_damage.jpg

  F. Broń antyprotonowa
  Ta broń ma podwyższony wskaźnik obrażeń krytycznych (Critical Strike Severity). Oznacza to, że każde trafienie krytyczne zada więcej dodatkowych obrażeń, zależnych od parametrów postaci i okrętu, a także broni.
   

  800px-Antiproton_damage.jpg?version=2473

  G. Broń hybrydowa
  Są to bronie łączące zdolności dwóch typów uzbrojenia wymienionych wcześniej niewielkim kosztem siły ognia. Do tej kategorii zaliczają się np.:

  • Phased Tetryon - broń tetrionowa z bonusem fazerów, do zdobycia z Tholiańskich Lock Box,
  • Polarized Disruptors - dezruptory z bonusem broni polaronowej, do zdobycia z Temporal Lock Box,
  • Phased Polaron - broń polaronowa z bonusem fazerów, do zdobycia z Dominion Lock Box,
  • Romulan plasma - broń plasmowa z bonusem dezruptorów, do zdobycia z Romulańskiej reputacji,
  • Nanite disruptors - dezruptory z dodatkową szansą na lepsze przenikanie osłon, do zdobycia z Tal Shiar Lock Box,
  • Refracting Tetryon - broń tetrionowa z szansą na zadanie obrażeń pobliskiemu wrogowi który nie jest aktualnym celem (podobne do Beam fire at will, Scatter volley), do zdobycia z reputacji Nukara
  • I wiele innych mieszanek.

  Każdy typ broni energetycznej występuje w kilku wariantach uzbrojenia. W grze mamy do dyspozycji:

  • działka (Cannon) - łuk prowadzenia ognia z działek wynosi 180 stopni, czyli całą przestrzeń do przodu od środka okrętu. Wyrządzają nieco mniejsze szkody przeciwnikowi niż działa podwójne, jednak większe niż wiązki.
  • podwójne działka (Dual Cannons) - kąt ostrzału to tylko 45 stopni, więc można strzelać wyłącznie do celów znajdujących się na wprost. Zadają najwięcej uszkodzeń spośród wszystkich broni energetycznych. Istnieje ich cięższa odmiana (Dual Heavy Cannons), charakteryzująca się niższą szybkostrzelnością, ale wyższymi obrażeniami.
  • wieżyczki (Turret) - strzelają dookoła okrętu, mając strefę prowadzenia ognia wynoszącą 360 stopni. Zadają najmniejsze obrażenia spośród wszystkich broni energetycznych, ale strzelają w dowolnym kierunku, o ile cel znajduje się w odległości prowadzenia ognia (10km).
  • wiązki (Beam Array) - najbardziej charakterystyczna z broni energetycznych w świecie Star Trek. Wiązki zadają pośrednie obrażenia ? jednorazowy strzał jest silniejszy niż strzał z działek i podwójnych działek, ale strzelają rzadziej, co w kategorii DPS (damage per second) plasuje je na przedostatnim miejscu, tuż przed wieżyczkami. Strzelają za to w łuku 270 stopni, więc mają bardzo szerokie pole, a dość duża ilość obrażeń przypadająca na strzał sprawia, że warto się nad nimi zastanowić.
  • podwójne wiązki (Dual Beam Bank) - wyższe obrażenia przypłacone mniejszym kątem prowadzenia ostrzału, wynoszącym zaledwie 90 stopni. Bardzo ciekawe rozwiązanie.

  180px-Weapon_Arcs_Animation.gif?version=

  UWAGA: Działka, podwójne działka, ciężkie podwójne działka i podwójne wiązki można zamontować TYLKO w dziobowych slotach uzbrojenia okrętu

  II. Broń kinetyczna - pociski

  Kategoria broni stosującej pociski, czyli zadającej obrażenia kinetycznej, która obejmuje kilka różnych rodzajów. Torpedy i miny, bo o nich mowa, wystrzeliwane są ze specjalnie do tego przeznaczonych wyrzutni. W Star Trek Online dostępne są następujące rodzaje broni kinetycznej:

  • Fotonowa (Photon)
  • Kwantowa (Quantum)
  • Plazmowa (Plasma)
  • Chronitonowa (Chroniton)
  • Trikobaltowa (Tricobalt)
  • Transfazowa (Transphasic)

  Tak samo jak w przypadku broni energetycznej, rodzaje broni kinetycznej różnią się od siebie kilkoma cechami.

  A. Broń fotonowa
  Torpedy.
  Torpedy fotonowe, najbardziej charakterystyczna z broni kinetycznej w świecie gry, kojarzona przede wszystkim ze Zjednoczoną Federacją Planet, jest podstawową i początkową bronią okrętów w STO. Torpeda fotonowa ma najkrótszy czas przeładowania (6s) spośród wszystkich torped. Oznacza to, że w walce torpedami fotonowymi strzela się najczęściej. Ponadto torpedy fotonowe mają 50% szansę na czasowe unieszkodliwienie 20 załogantów na trafionym okręcie, co oznacza, że każda torpeda ma 50% szansę na m.in. zmniejszenie tempa naprawy na okręcie przeciwnika.
  Użycie zdolności High Yield skutkuje wystrzeleniem kilku torped fotonowych, które trafiają ten sam cel zadając większe obrażenia.
  Miny.
  Wyrzutnia min fotonowych stawia 5 pojedynczych min, które rozpraszają się za okrętem w formacji czworokątnej. Może to być zmodyfikowane dzięki zdolności Dispersal Pattern oficera mostkowego.
   

  photonjq.jpg

  B. Broń kwantowa
  Torpedy.
  Torpedy kwantowe to technologia nowsza od fotonowych. Zadają więc większe obrażenia od torped fotonowych, strzelają jednak nieco rzadziej, maksymalnie co 8 sekund. Mają też 10% szansy, że zabiją 10 członków załogi ostrzelanego okrętu, czyli na czas danej walki całkowicie wyłączą ich z akcji.
  Miny.
  Miny kwantowe zadają większe obrażenia, niż fotonowe. Można je rozstawiać rzadziej niż fotonowe.

  quantumu.jpg

  C. Broń plazmowa
  Torpedy.
  Torpedy plazmowe, broń siejąca postrach już za czasów kapitana Kirka, są domeną Romulan. W Star Trek Online każdy okręt może być wyposażony w ten rodzaj broni. Torpedy plazmowe poza obrażeniami zadawanymi przy uderzeniu, mogą zadać też dodatkowe obrażenia przez okres 10 sekund (33% szansy).
  Użycie zdolności High Yield skutkuje wystrzeleniem jednej, powolnej, ale większej i bardziej niszczycielskiej torpedy. Taka torpeda zadaje bardzo duże obrażenia pojedynczemu celowi, ale może być zniszczona w czasie lotu do celu. Dlatego warto rozważyć użycie tej zdolności na krótkich dystansach, by przeciwnik nie zdążył zareagować.
  Miny.
  Miny plazmowe, tak jak torpedy, również mają szansę na zadanie dodatkowych obrażeń w czasie (DoT).

  plasmat.jpg

  D. Broń chronitonowa
  Torpedy.
  Torpedy chronitonowe mają 33% szansę na zredukowanie prędkości i zwrotności celu na 10 sekund, czyli 33% szansy na unieruchomienie celu. Dzięki temu można łatwiej uciec lub dogonić cel, a także ustawić się na lepszej pozycji. Czas przeładowania wynosi 10 sekund.
  Miny.
  Miny chronitonowe działają tak samo jak torpedy, zadając oczywiście mniejsze obrażenia. Jednak każda mina z osobna ma szansę na unieruchomienie przeciwnika.

  chroniton.jpg

  E. Broń trikobaltowa
  Torpedy.
  Najpotężniejsza z broni kinetycznej w grze. Chociaż słowo najpotężniejsza niekoniecznie jest odpowiednie. Zadają największe obrażenia, powodując dużą, dwukilometrową eksplozję, odpychają cel i unieszkodliwiają go na 2 sekundy. Strzelają jednak rzadko, co minutę, a dodatkowo można je zestrzelić, nie działa też na nie zdolność High Yield.
  Miny.
  Wyrzutnia min trikobaltowych rozstawia tylko jedną minę na raz, jednak zadaje ona prawie dwa razy więcej obrażeń niż torpeda.

  tricobalt.jpg

  F. Broń transfazowa
  Torpedy.
  Torpedy transfazowe zadają nieco mniejsze obrażenia od pozostałych, ale za to 20% obrażeń zadawanych jest bezpośrednio kadłubowi okrętu, pomimo sprawnych osłon. Bardzo przydatne przeciwko okrętom, które mają mocne osłony, a wątły kadłub. Czas przeładowania wynosi 10 sekund.
  Miny.
  Działają podobnie do torped, również przenosząc 20% obrażeń z osłon na kadłub okrętu.

  transphasic.jpg

  UWAGA: Wszystkie torpedy dzielą wspólny okres przeładowania wynoszący 3 sekundy. Oznacza to, że nawet posiadając 2 wyrzutnie skierowane w tym samym kierunku, można z nich strzelić co 3 sekundy, nie częściej. 3 sekundowy okres oczekiwania wliczony jest w całkowity czas przeładowania.

  PS. Tak, wiem, że kinetyczna to też rodzaj energii, więc de facto oba rodzaje to "tak jakby" broń energetyczna, ale kinetyczna brzmi lepiej niż pociskowa, a ponadto takie określenie na obrażenia od torped jest w grze 🙂

  Źródła: STOWiki, Forum STO, poradnik A Guide to the Weapon Types of Space Combat, strona Free MMO Guides oraz doświadczenia własne.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram