Forum Fandom Sesje RPG, PBF i inne Sesja RPG Republic of Rome Non omnia possumus

Non omnia possumus

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 667 total)
 • Author
  Posts
 • fluor
  Keymaster
  #4041

  Senat - http://nova-senat.prv.pl/

  Przypomnienie o rebeliantach i gubernatorach.

  Warunki zakończenia gry:

  1. Zwycięstwo:

  * jeżeli jeden z senatorów zostanie wybrany na dożywotniego konsula (jeżeli Republika przetrwa do końca tury).

  * jeżeli jeden z senatorów uzyska 35 wpływów (jeżeli Republika przetrwa do końca tury)

  * zbuntowany senator wygrywa, jeżeli Republika upadnie (szczegóły dalej).

  2. Remis:

  * jeżeli karty do gry się skończą, wygrywa stronnictwo o największej liczbie wpływów.

  3. Przegrana

  * jeżeli stan skarbca Republiki w dowolnym momencie spadnie poniżej zera, Republika bankrutuje i wszyscy przegrywają.

  * jeżeli poziom niezadowolenia sprawi, że plebs zbuntuje się przeciwko prawowitej władzy Senatu, Republika upada a gracze przegrywają.

  * jeżeli pod koniec fazy walki będzie więcej niż 3 aktywne wojny (wliczając w to bunty senatorów), Republika upada, a gracze przegrywają.

  W momencie gdy Republika upada, a jest zadeklarowany senator-buntownik, uważany jest on za zwycięzcę (automatycznie przejmuje władzę w Rzymie). Jeżeli Republika jest przytłoczona wojnami, to senator-buntownik musi zmniejszyć ich liczbę do 3 (lub mniej), w innym przypadku także i on uważany jest za przegranego.

  Gra rozgrywana będzie w turach, których kolejne przeliczenia będą odbywały się w odstępie nie mniejszym niż 24h, chyba że wszyscy gracze wyślą swoje decyzje wcześniej. Gracze mogą wysyłać do MG dyspozycje dotyczące przyszłych posunięć lub warunkować je w zależności od działań innych graczy.

  Oto kolejność faz i jak będziemy je rozgrywali:

  1. Faza śmierci i faza dochodów - losowanie żetonów śmierci, następnie przydzielanie dochodów senatorskich i z prowincji, podsumowanie dochodów państwa. Decyzja - rozdział pieniążków pomiędzy senatorów stronnictw, darowizny dla republiki.

  2. Faza dochodów, faza forum - informacja o transferach stronnictw, darowiznach dla republiki.

  Decyzja - dyspozycje na fazę forum: pozyskiwanie ekwitów, senatorów, sponsorowanie gier lub zmiana lidera.

  3. Faza forum, faza populacji - rozstrzygnięcie fazy forum (dla każdego z graczy osobno), przemówienie princepsa.

  Decyzja - wybór pary kandydatów na konsulów.

  4. Faza senatu - głosowania.

  5. Faza wojny, faza rewolucji - rozstrzygnięcie wojen.

  Decyzja - deklaracje buntu oraz dyspozycje na fazę rewolucji: zagrywanie kart mężów stanu i koncesji, wymiana kart pomiędzy stronnictwami, a także dyspozycje dla gubernatorów na turę następną (czy biorą dochód osobisty).

  Rozstrzygnięcie tej fazy będzie początkiem kolejnej tury.

  Jeżeli od jakiegoś stronnictwa nie dostanę decyzji w terminie, to przyjmę, że zachowuje się według domyślnych dyspozycji:

  1. W fazie dochodów pieniądze rozdzielane są po połowie pomiędzy lidera i kasę stronnictwa, stronnictwo nie sponsoruje republiki chyba że istnieje ryzyko bankructwa. Gubernatorzy domyślnie nie pobierają dochodów osobistych, a z podatków lokalnych rozbudowują siły prowincjonalne proporcjonalnie.

  2. W fazie forum nie wydaje pieniędzy na ekwitów, chyba że może uzyskać automatyczny sukces, sponsoruje gry tylko wtedy jeżeli jest princepsem i ma popularność niższą niż poziom niezadowolenia ludu. Próbuje pozyskać senatora przy największej szansie powodzenia, jednak bez wydawania dodatkowych talentów na łapówki. Na lidera wybiera senatora o najwyższych wpływach, chyba że jest jakiś z lojalnością własną 0. Ekwitę zawsze pozyskuje lider.

  3. W fazie senatu wstrzymuje się od głosu, chyba że jest to karane ujemną popularnością (jak w przypadku ustaw ziemskich), wtedy głosuje za. Jeżeli jest princepsem to wybiera dwóch kandydatów o najmniejszych wpływach z dwóch stronnictw o największej liczbie głosów w senacie i głosuje za wnioskiem, jeżeli to zdecyduje o przyjęciu go.

  4. Jako princeps zrzeka się prowadzenia obrad senatu na rzecz kolejnego w hierarchii urzędnika.

  5. W fazie rewolucji nie zagrywa żadnych kart, jeżeli jest generałem na wojnie, to nie buntuje się.

  Gracze mogą zmodyfikować defaultowe rozkazy dla swoich stronnictw, jeżeli chcą.

  Rozpoczynamy grę od wstępnej fazy intryg, która pozwala na handel kartami pomiędzy graczami, zagrywanie mężów stanu i kart koncesji.

  Wylosowałem także princepsa senatu - tymczasowego konsula, który na początku będzie przewodził obradami (dostaje +5 Wpływów i oznaczenie doświadczenia konsularnego).

  Uwaga! zgodnie z erratą do instrukcji (wbrew materiałom jakie otrzymaliście) w fazie forum stronnictwa za pomocą kontrłapówek mogą tylko zmniejszać szansę powodzenia przekupstwa senatora.

  Obowiązują także zasady dotyczące zmiany wpływów:

  1. Princeps otrzymuje 1 punkt Wpływów za zatwierdzony jednogłośnie wniosek o nominację na urząd (nie dotyczy automatycznych nominacji).

  2. Princeps otrzymuje 2 punkty wpływów za każdą koncesję przydzieloną jednogłośnie.

  3. Princeps otrzymuje 1 punkt popularności za każdą ustawę ziemską poddaną pod głosowanie, niezależnie od bonusów dla sponsora i kosponsora.

  4. Princeps traci 1 punkt wpływów za co trzeci odrzucony przez Senat wniosek pod rząd. Liderzy wszystkich stronnictw i princeps tracą wtedy po 1 punkcie popularności.

  W związku z tym przypominam graczom, że nie ma obowiązku głosować całym stronnictwem, można różnicować głosy na poszczególnych senatorów.

  Dodatkowo, w rozgrywce na 8 graczy dwie losowe inicjatywy w fazie forum odbędą się bez ciągnięcia karty. W kolejnych turach strata karty będzie dotyczyła innych stronnictw tak, by żadne stronnictwo nie było szczególnie poszkodowane.

  Decyzja - zagrywanie mężów stanu i koncesji, handel kartami. Informacje o wymianie kart poproszę na gg, zaś wybór gubernatorów dla przydzielonych prowincji, wraz z długością kadencji (1-3 tury) - na forum.

  Termin - piątek, g.23:15.

  Alen
  Participant
  #62506

  Stronnictwo OMNICULUS wysyła na prowincję senatora Plautiusa do końca roku. Zagrywam także koncesję - kopalnie (+3t na etap) , na Fabiusa.

  gigant
  Participant
  #62507

  Deleguje Quinctiusa na 1 rok do Galia Cisalpina.

  fluor
  Keymaster
  #62509

  Informuję wszystkich graczy, że doszło do małego zamieszania - z powodów technicznych zabrakło miejsca dla R'Cera, który chciał grać i zgłosił się na początku. Lamsen w odruchu szlachetności zdecydował się zrezygnować z tej gry i przekazać mu swoje stronnictwo - wszelkie zobowiązania jakie zdążył podjąć w imieniu stronnictwa są oczywiście anulowane.

  Alen
  Participant
  #62510

  Informuję wszystkich graczy, że doszło do małego zamieszania - z powodów technicznych zabrakło miejsca dla R'Cera, który chciał grać i zgłosił się na początku. Lamsen w odruchu szlachetności zdecydował się zrezygnować z tej gry i przekazać mu swoje stronnictwo - wszelkie zobowiązania jakie zdążył podjąć w imieniu stronnictwa są oczywiście anulowane.

  aha... jasne 😉

  fluor
  Keymaster
  #62511

  Alen, przecież nie masz karty koncesja na kopalnie!

  Tapczan
  Participant
  #62513

  zagrywam meza stanu na Cornerliusa

  Anonymous
  Guest
  #62515

  Zgrywam komisarza ziemskiego na Iuliusa

  Tapczan
  Participant
  #62516

  Fulvius wyjerzdza do Hispania Uterior i zamierza wrocic po jednej turze

  Alen
  Participant
  #62519

  Wybaczcie, spojrzałem na karty z wcześniejszych gier :)Miast kopalni, zagrywam koncesję na budowę okrętów na tegoż samego Fabiusa. Zagrywam również MStanu - tiberius gracchus, który dołącza do stronnictwa Omniculus.

  Snoopi
  Participant
  #62524

  Cassius jedzie na rok do "Sardinia et Corsica" , gram kartę koncesja kopalni.

  lszekg
  Participant
  #62528

  Claudius wyjeżdża na rok do Sycili.Zagrywam koncesję podatkową na Serviliusa

  Akeen
  Participant
  #62533

  Calpurnius wyjeżdża na turę do Illyricum zagrywam koncesja Sycylijskie zboże

  fluor
  Keymaster
  #62558

  TURA 1

  Skarbiec Republiki: 100T

  Niezadowolenie ludu: 0

  Aktywne legiony: 6 legionów regularnych

  PRINCEPS: tymczasowy konsul Rzymski Popilius z Scorpius

  I. Faza śmierci

  Sprawdzanie, czy żaden senator nie odszedł z przyczyn naturalnych. (losuję numer z przedziału 1-36, który później sprawdzam z numerami rodów kart obecnych na planszy)

  7 - Fulvius z Dux Ferocis, gubernator Hiszpanii Dalszej umiera we śnie. Princeps w imieniu wszystkich stronnictw składa kondolencje Papiriusowi, liderowi stronnictwa.

  II. Faza dochodów

  Każde stronnictwo pobiera dochody: podstawowe i za koncesje. Podstawowy dochód to 1T za każdego posiadanego ekwitę (na początku gry nikt nie ma ekwitów), 1T za każdego senatora i 3T za lidera stronnictwa. Dochody z koncesji zależą od rodzaju koncesji.

  Dochody stronnictw zostają umieszczone w kasach stronnictw, to specjalne "banki", w których możecie przechowywać pieniądze (z ograniczonymi możliwościami ich wykorzystania) bez ryzyka utraty. Pieniądze można teraz rozdzielać pomiędzy swoich senatorów (lub inne stronnictwa - handel), jednak w przypadku utraty senatora pieniądze też są tracone.

  Dochody przedstawiają się następująco:

  SCO +8T

  MAX +5T

  SAL +8T

  AQU +5T

  UMB +10T

  DUX +4T

  OMN +5T

  TER +5T

  Decyzja - gubernatorzy decydują czy chcą rozwinąć prowincje (dotyczy tylko nierozwiniętych) i czy pobierają dochody osobiste.

  Termin - niedziela, g.02:15.

  gigant
  Participant
  #62561

  Wszystkie talenty przekazane są Atiliusowi, Quinticius próbuje rozwinąc prowincję Gallia Cisalpina.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 667 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram