Konstrukcje

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • Author
  Posts
 • Yoko Hino
  Participant
  #7780

  Kopalnia Tritanium Ruda do Fabryki Kadłubów Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Kopalnia Dilitu Ruda do Fabryki Reaktorów Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Kopalnia Paralithium Ruda do Fabryki Silników Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Kopalnia Talgonite Ruda do Fabryki Osłon. Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Kopalnia Uridium Ruda do Fabryki Uzbrojenia. Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Kopalnia Nitrium Ruda do Fabryki Elektroniki Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Kopalnia Ladarium Ruda do Fabryki Maskowania. (Tylko dla ras używających maskowania) Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Kopalnia Latinum Miłość Ferengich Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Kopalnia Duranu Ruda do Fabryki Prefabrykatów Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Kopalnia Żelaza Ruda do Fabryki Cywilnej Cena: 15.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 3.759

  Huta Przetwarza rude z kopalni do fabryk. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 5.000

  Fabryka Kadłubów Fabryka Kadłubów dla budowanych okrętów. Dostarcza materiał dla 10 budowanych okrętów. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 4.000

  Fabryka Reaktorów Fabryka reaktorów dla budowanych okrętów. Dostarcza materiał dla 10 budowanych okrętów. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 4.000

  Fabryka Silników Fabryka silników dla budowanych okrętów. Dostarcza materiał dla 10 budowanych okrętów. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 4.000

  Fabryka Osłon Fabryka osłon dla budowanych okrętów. Dostarcza materiał dla 10 budowanych okrętów. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 4.000

  Fabryka Uzbrojenia Fabryka uzbrojenia dla budowanych okrętów. Dostarcza materiał dla 10 budowanych okrętów. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 4.000

  Fabryka Elektroniki Fabryka elektroniki dla budowanych okrętów. Dostarcza materiał dla 10 budowanych okrętów. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 4.000

  Fabryka Maskowania Fabryka maskowania dla budowanych okrętów. Dostarcza materiał dla 10 budowanych okrętów. (Tylko dla ras używających maskowania) Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 4.000

  Fabryka Prefabrykatów Dostarcza materiał dla 10 konstrukcji. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 4.000

  Fabryka Cywilna Fabryka produkuje dobra materialne dla społeczeństwa. Sprzedaż ich przynosi zyski dla państwa. + 4.000 na turę. Maksymalnie 1x Fabryka cywilna na 4 miliardy ludności Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 4.000

   

  Kompleks Cywilny

  Kompleks produkuje dobra materialne dla społeczeństwa. Sprzedaż ich przynosi zyski dla państwa + 4.000 na turę. Kompleks zawiera: kopalnię żelaza, hutę* i fabrykę cywilną. * (Oczywiście chodzi o 1/2 huty. Czyli wystarcza tylko na ten kompleks.) Maksymalnie 1x kompleks cywilny na 4 miliardy ludności*

  Kompleks cywilny i Fabryka cywilna liczone są jak jedna fabryka cywilna! Cena: 45.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 9.000

  Kompleks Prefabrykatów Dostarcza materiał dla 10 konstrukcji. Kompleks zawiera: kopalnię Duranu, hutę* i fabrykę prefabrykatów. * (Oczywiście chodzi o 1/2 huty. Czyli wystarcza tylko na ten kompleks.)

  Kompleks prefabrykatów i Fabryka prefabrykatów liczone są jak jedna fabryka prefabrykatów! Cena: 45.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 9.000

  Kompleks Stoczniowy

  Wszystkie rasy - dostarcza materiał dla 1 budowanego okrętu.

  Zawiera odkrywkę: Tritanium, Dilitu, Paralithium, Talgonite, Uridium i Nitrium.

  Zawiera 3 odlewnie. Zawiera manufaktury: Kadłubów, reaktorów, silników, osłon, uzbrojenia i elektroniki. Zawiera 1 wolnostojącą stocznie. Cena: 47.000 Czas konstrukcji: 5 tury Koszt budowy na turę: 9.400

  Prefabrykaty na turę: 4

   

  Akademia Floty Pozwala szkolić admirałów, dowodzących flotami. Cena: 80.000 Czas konstrukcji: 8 tury Koszt budowy na turę: 10.000 Koszt utrzymania na turę: 4.000

  Akademia Wywiadu Pozwala szkolić szpiegów. Cena: 80.000 Czas konstrukcji: 8 tury Koszt budowy na turę: 10.000 Koszt utrzymania na turę: 4.000

  Stacja Bojowa I Wyposażona w pojedynczy dok naprawczy. Cena: 24.000 Czas konstrukcji: 6 tury Koszt budowy na turę: 4.000 Koszt utrzymania na turę: 120 Siła bojowa: 2401 Do konstrukcji wymaga 1 sztukę materiału z fabryk: -Fabryka Kadłubów -Fabryka Reaktorów -Fabryka Osłon -Fabryka Uzbrojenia -Fabryka Elektroniki

  Stacja Bojowa II Wyposażona w podwójny dok naprawczy. Cena: 85.000 Czas konstrukcji: 10 tury Koszt budowy na turę: 8.500 Koszt utrzymania na turę: 425 Siła bojowa: 8172 Do konstrukcji wymaga 2 sztuki materiału z fabryk: -Fabryka Kadłubów -Fabryka Reaktorów -Fabryka Osłon -Fabryka Uzbrojenia -Fabryka Elektroniki

  Stacja Bojowa III Wyposażona w 2 stocznie, oraz w 4 doki naprawcze. Cena: 151.200 Czas konstrukcji: 14 tury Koszt budowy na turę: 10.800 Koszt utrzymania na turę: 756 Siła bojowa: 15144 Do konstrukcji wymaga 3 sztuki materiału z fabryk: -Fabryka Kadłubów -Fabryka Reaktorów -Fabryka Osłon -Fabryka Uzbrojenia -Fabryka Elektroniki

  Stacja Bojowa IV Wyposażona w 4 stocznie, oraz w 4 doki naprawcze. Cena: 195.000 Czas konstrukcji: 15 tury Koszt budowy na turę: 13.000 Koszt utrzymania na turę: 975 Siła bojowa: 16512 Do konstrukcji wymaga 4 sztuki materiału z fabryk: -Fabryka Kadłubów -Fabryka Reaktorów -Fabryka Osłon -Fabryka Uzbrojenia -Fabryka Elektroniki

  Mina Do konstrukcji wymaga 1/10 sztukę materiału z fabryk Prefabrykatów. 1 sztuka materiału z fabryk Prefabrykatów starcza na 10 min. Cena: 1 Czas konstrukcji: 1 tury

  Batteria orbitalna Do konstrukcji wymaga 4 sztuk materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 400 Czas konstrukcji: 1 tury Koszt utrzymania na turę: 10

  Stocznia Do konstrukcji wymaga 5 sztuk materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 5.000

  Dok naprawczy Do konstrukcji wymaga 2 sztuk materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 8.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 2.000

  Sensory orbitalne Do konstrukcji wymaga 4 sztuk materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 10.000 Czas konstrukcji: 2 tury Koszt budowy na turę: 5.000

  Satelita komunikacyjny Do konstrukcji wymaga 1 sztukę materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 2.000 Czas konstrukcji: 1 tura Koszt budowy na turę: 2.000

  Argus Array Do konstrukcji wymaga 10 sztuk materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 40.000 Czas konstrukcji: 4 tur Koszt budowy na turę: 10.000

  Devore sensor Do konstrukcji wymaga 4 sztuk materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 10.000 Czas konstrukcji: 2 tury Koszt budowy na turę: 5.000

  Farmy planetarne Do konstrukcji wymaga 10 sztuk materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 40.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 10.000

  Replikatory żywności Do konstrukcji wymaga 10 sztuk materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 120.000 Czas konstrukcji: 2 tury Koszt budowy na turę: 60.000

  Stacja Policyjna (SP) Do konstrukcji wymaga 1 sztukę materiału z fabryk Prefabrykatów. Cena: 10.000 Czas konstrukcji: 2 tury Koszt budowy na turę: 5.000 Koszt utrzymania na turę: 200

  Rekrutacja Admirała Do treningu wymaga Akademii Floty. Cena: 60.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 15.000 Koszt utrzymania na turę: 1000

  Trening szpiega Do treningu wymaga Akademii Wywiadu. Cena: 20.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 5.000

  Kompleks Medyczny Dla wywiadu. Cena: 10.000 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 2.500

  Fabryka min Posiadając fabryke min, 1 sztuka materiału z fabryk Prefabrykatów wystarcza na konstrukcje 100 min. Cena: 5.000 Czas konstrukcji: 2 tury Koszt budowy na turę: 2.500

  Frachtowiec Frachtowce buduje sie z materiałów na okręty, z jednego kompleksu fabryk można budować 10 okrętów i jednocześnie 10 frachtowców. Możliwa budowa zarówno w stoczni jak i w doku naprawczym. Cena: 4.800 Czas konstrukcji: 4 tury Koszt budowy na turę: 1.200 Do budowy Frachtowców niezbędne są: -Fabryka Kadłubów -Fabryka Reaktorów -Fabryka Silników -Fabryka Osłon -Fabryka Elektroniki

  Liniowiec Pasażerski Duży okręt pasażerski. Dysponuje I luksusową klasą, II klasą, oraz klasą ekonomiczną. Wymagana budowa w stoczni. Cena: 48.000 Czas konstrukcji: 8 tur Koszt budowy na turę: 6.000 Do budowy Liniowca Pasażerskiego niezbędne są materiały na 1 okręt: -Fabryka Kadłubów -Fabryka Reaktorów -Fabryka Silników -Fabryka Osłon -Fabryka Elektroniki

  Pitmistrz
  Participant
  #123014

  Nie tylko ty. 🙂

   

  -poprawione- YH

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram