Forum Star Trek Online - Forum serwisu STOnline.pl Artykuły Duty Officers - załoga okrętu

Duty Officers - załoga okrętu

Tagged: 

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 17 total)
 • Author
  Posts
 • Dr Bobaz
  Participant
  #6597

  [chapter]Wprowadzenie[/chapter]Wróciłem do STO po długiej przerwie i pierwsze co rzuciło mi się w oczy to nowy system załogi. Duty Officers. Ogólnie rzecz biorąc, grając w STO ma się do dyspozycji nie tylko swojego kapitana, ale także załogę. Ta dzieli się na oficerów mostka (bridge officers, BOffs) - czyli członków załogi wyższego szczebla, oficerów, oraz pozostałych załogantów - duty officers. Załoganci zajmują mniej istotne stanowiska na Liście Aktywnej (Active Roster) oraz podejmują się mniej istotnych misji dzięki systemowi przydziałów (Assignments).

  Jeśli chodzi o mechanikę gry, to załoganci, określani skrótem Doffs, przedstawiani są jako przedmioty na osobnej liście, mniej więcej tak jak kandydaci na oficerów mostka. Załogantom nie można dostosować wyglądu, zmienić imienia itp. Co więcej, nie są oni reprezentowani przez model postaci w świecie gry.

  Załoganci posiadają kilka wyróżniających ich cech:

  QlCaXUR.jpg?1

  Dział

  Załoganci podzieleni są na trzy zasadnicze działy -taktyczny, inżynieryjny i naukowy. Dzielą się też bardziej szczegółowo, na departamenty. Załoganci taktyczni mogą służyć w ochronie albo na stanowiskach taktycznych, załoganci inżynieryjni mogą być na stanowiskach inżynierskich lub operacyjnych. Załoganci naukowi mogą służyć jako medycy lub naukowcy. Istnieją też załoganci cywile, czyli między innymi dyplomaci, barmani czy koloniści.

  Specjalizacja

  Tytuł pod imieniem załoganta to właśnie jego specjalizacja, na przykład kwatermistrz czy operator wiązki ściągającej. Specjalizacja określa, co dany załogant wnosi będąc na aktywnej liście. Dokładny opis, tego co załogant robi, opisane jest pod tytułem. Na przykład kwatermistrz (specjalizacja operacyjna) zmniejsza czas ponownego naładowania zdolności Combat Supply, a pracownik Astrometrii (specjalność naukowa) zmniejsza cooldown (czas oczekiwania) zdolności transwarp.

  Cechy

  Tak jak oficerowie mostka (BOffs), również załoganci mają swoje cechy. Przedstawione są jako rząd ikonek, takich jak telepata czy honorowy. Niektóre cechy wydają się mieć negatywny lub pozytywny wydźwięk, ale ich działanie (pozytywne lub negatywne) zależy od konkretnych przydziałów. W przeciwieństwie jednak do BOffów, cechy DOffów nie mają znaczenia, kiedy załogant jest przypisany do aktywnej listy. Mają one znaczenie jedynie podczas wypełniania przydziałów.

  Częstość występowania i jakość

  W przeciwieństwie do innych przedmiotów, częstość występowania i jakość nie idą w parze w przypadku załogantów. Fioletowi załoganci są lepsi i rzadsi od białych, ale nie wszyscy załoganci tej samej jakości występują z tą samą częstością. Klingoni w KDF i ludzie w Gwiezdnej Flocie występują często (common), większość przedstawicieli ras sprzymierzonych występuje nieczęsto (uncommon), podczas gdy rasy obce (jak Klingon służący w GF) są rzadkie (rare). Jakość jest za to wskaźnikiem tego, jak dobry jest dany DOff w grze.
  W niektórych specjalizacjach istnieją niesamowicie rzadcy załoganci (Ultra Rare). Są to fioletowi załoganci, ale znacznie rzadsi niż inni fioletowi. Mają oni inne zdolności na liście - inne, a niekoniecznie lepsze.

  Dr Bobaz
  Participant
  #103486

  [chapter]Pozyskiwanie załogantów[/chapter]Istnieje kilka sposobów na pozyskanie załogantów:

  • Awansowanie - pierwszych 12 oficerów dostaje się po osiągnięciu 6 poziomu. Następnie otrzymujemy 4 paczki po 3 załogantów w czasie awansowania. To niedużo, ale na początek wystarczy.
  • Zadania Rekrutacyjne (Recruitment Assignments) - znajdywane głównie przy Akademiach, ale także w pobliżu systemów ojczystych. Występują w kilku wersjach - zarówno prostej, która daje kilku zupełnie losowych DOffów, jak i specjalistycznej wersji, która daje załogantów zarówno danego departamentu jak i konkretnej rasy - ta wersja daje mniej załogantów, ale krytyczny sukces zapewnia lepszych.
  • C-Store - Paczki dostępne w C-store są generalnie lepsze niż misje rekrutacyjne. Mają one gwarantowany poziom jakości - przynajmniej jeden niebieski, dwóch zielonych i jeden biały. Każdy DOff w paczce może być oczywiście wyższego poziomu niż gwarantowana jakość - teoretycznie zestaw 6 fioletowych jest możliwy, ale praktycznie - nierealny.
  • Paczki załogantów - jako nagrody losowe po otwarciu Lock Box'ów, a także jako dodatki w zestawach (na chwilę obecną - paczka 3 załogantów w DS9 Pack)

  Można też ulepszać swoją listę załogantów w trakcie gry podczas wykonywania innych czynności. Załoganci pozyskiwani w ten sposób są często lepsi, bądź przynajmniej inni od tych zdobywanych tradycyjnie.

  • Nagrody "Commendation" - każdy poziom drzewka wyróżnień umożliwia wybranie załogantów u sprzedawcy w akademii (pierwszy darmowy, za dilithium kolejni - 1000 za zielonego, 5000 za niebieskiego i 12000 za fioletowego). Poziomy 1 i 2 odblokowują zielonych DOffów, poziom 3 niebieskich, a poziom 4 fioletowych.
  • Tworzenie kolonii - są to specjalne łańcuszki przydziałów w sektorach eksploracyjnych, do których należą zadania założenia i rozwijania kolonii. Kiedy dana kolonia zostanie ukończona, nagrodą jest załogant należący do rzadkiej rasy.
  • Dezerterzy - obie frakcje mają dostęp do przydziałów, których nagrodą są załoganci - dezerterzy z przeciwnej strony.
  • Rzadkie przydziały - jest jedna specjalna misja nazwana "Investigate Temporal Anomaly". Może się ona pojawić niemal wszędzie, a po udanym zakończeniu przydziału nie można go powtórzyć. Nagroda jest fioletowy barman El-Aurian - twoja własna osobista Guinan.
  • Baza Floty - zależnie od poziomu rozwoju bazy jeden z NPC oferuje możliwość zakupu różnych paczek doff w zamian za Fleet Credits.

  Oczywiście, załogantami można też handlować na aukcjach, w handlu bezpośrednim, przez pocztę itp. Wielu specjalnych załogantów przypisuje się do postaci już po otrzymaniu, ale większość dopiero kiedy przypisze się je do aktywnej listy. Nie przypisują się do postaci, kiedy używa się ich w przydziałach.
  Niestety, mechanizm handlu na aukcjach (exchange) działa w mało wygodny sposób - żeby znaleźć załoganta, którego chcemy kupić należy szukać go po imieniu i nazwisku (wybór jakości też pomaga). Listę nazwisk załogantów można znaleźć na STOWiki - obecnie lista jest aktualizowana i zsynchronizowana z grą.

  Dr Bobaz
  Participant
  #104420

  [chapter]Okno załogantów[/chapter]Okno załogantów otwiera się przyciskiem poniżej minimapy,. Cały system zarządzania załogantami zawiera się w tym oknie.

  N7ktept.jpg?1

  Zakładka "Overview" - podsumowanie

  1qvctLF.jpg?1

  Tutaj podsumowane są wszystkie informacje o załogantach. Prezentowana jest ilość slotów, wielkość list, ilość aktywnych przydziałów itp.
  Ponadto prezentowany jest także poziom postępu w systemie nagród - wyróżnień - (commendations rewards) w każdej z kategorii. Podwyższenie rangi poprzez wykonywanie odpowiednich przydziałów (zadań) w danej kategorii nagradzane jest nagrodą odpowiednią dla niej.
  Zakładka "Assignments" - zadania

  5L5tAPC.jpg?1

   
  Ta zakładka pokazuje dostępne zadania, podzielone na misje w sektorach i na okręcie. Przydziały w sektorach dostępne są we wszystkich blokach sektorów, a także w niektórych specjalnych strefach, takich jak Akademia Gwiezdnej Floty i Earth Space Dock.
  Niektóre przydziały na statku różnią się nieznacznie od przydziałów w sektorach. Wiele z nich daje tymczasowe modyfikatory, na przykład przydział diagnostyka nagradzany jest małym tymczasowym modyfikatorem danego systemu. Niektóre pozwalają na przeskoczenie wymagań na rzadkie jedzenie używane podczas hodowli tribbli, inne pozwalają na tworzenie przedmiotów odpowiadających poziomowi. Istnieją też dwie misje ponownego przydziału, które pozwalają pozbyć się niepotrzebnych lub powielających się załogantów i wymienić ich na dilithium.
  Sekcja "In Progress" pokazuje, jakie przydziały właśnie trwają i ile czasu pozostało do ich wypełnienia. Kiedy ten czas mija, jest jeszcze krótki okres przerwy, podczas którego załogant wraca na listę, a przydział przenoszony jest zakładki wykonanych, gdzie można go zakończyć i odebrać nagrodę.
  W sekcji "Sickbay" (ambulatorium) - znajdą się załoganci, którzy odnieśli rany podczas swoich przydziałów. Kiedy wydarzy się katastrofa lub misja się nie uda, zwłaszcza w przypadku przydziału podwyższonego ryzyka, załogant trafia do ambulatorium. Dopóki się tam znajduje, nie może być wykorzystywany do innych celów. Załoganci o jakości oznaczonej kolorem białym mogą potencjalnie zginąć podczas wykonywania przydziału, podczas gdy ci o jakości zielonej lub wyższej są przed tym chronieni.

  Zakładka "Duty Officers" - załoganci
   

  vAvL9Wk.jpg?1

  W tej zakładce przydziela się załogantów do zadań na okręcie. Listy Space i Ground to miejsca, gdzie umieszcza się załogantów, żeby czerpać korzyści z ich specjalizacji. Na dole okna widać, ilu załogantów można przydzielić - po 5 osób na każdą z list (odpowiednio rozbudowana Iglica w Bazie Floty pozwala dokupić po jednym dodatkowym miejscu). Można przydzielać dowolnych załogantów, w dowolnej kombinacji.
  Sekcja roster pokazuje wszystkich dostępnych załogantów, posortowanych według działu. Można tu zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące każdego z załogantów i ich aktualny status. Status "on assignment" oznacza, że mają oni aktualnie zadanie, "on reserve" oznacza że można ich przydzielić, a "Currently Assigned" oznacza, że są oni na aktywnej liście.
  Są też specjalne sekcje "Pasażerowie" i "Areszt". Tam przechowywani są więźniowie i koloniści (maksymalnie po 20). Nie ograniczają oni ilości załogi.

  Zakładka Request Duty Officers

  Ta strona pozwala na zakup nowych załogantów przez C-store oraz na powiększenie listy.

  Zakładka Szefowie Departamentów

  Można w niej przydzielić oficerów, którzy będą szefami danych departamentów oraz wyznaczyć Pierwszego Oficera. Każdy oficer mostka może być pierwszym oficerem, departamenty taktyczny i ochrony podlegają oficerom taktycznym, departamenty inżynieryjny i operacyjny inżynierom, a naukowy i medyczny - oficerom naukowym.
  Aktualnie, według autora oryginalnego poradnika, przydziały te nie mają większego znaczenia. Kiedy gracz wybierze zadanie, odpowiedni szef departamentu będzie sugerował najwłaściwszego załoganta do danego zadania. Te rekomendacje zależą od tego, który z załogantów będzie miał najwyższą szansę powodzenia zadania.

  Dr Bobaz
  Participant
  #104421

  [chapter]Zadania[/chapter]Zadania to misje o mniejszej wadze, nie wymagające uwagi kapitana. Przydziela się do nich załogantów z listy załogi (on reserve). Nie można przydzielić swoich oficerów mostka ani siebie(kapitana) do przydziału. Po wysłaniu załoganta na zadanie, nie ma się wpływu na to, czy się ono powiedzie czy nie.

  Przydziały dzielą się na kilka kategorii:

  • Science - naukowe
  • Engineering - inżynieryjne
  • Medical - medyczne
  • Military - wojskowe
  • Espionage - szpiegowskie
  • Colonial - kolonizacyjne
  • Trade - handlowe
  • Exploration - eksploracyjne
  • Development - rozwojowe
  • Recruitment - rekrutacyjne
  • Diplomacy (Federacja) - dyplomatyczne
  • Marauding (KDF) - łupiestwo

  Podział na poszczególne kategorie nie zawsze jest jasny. Zadania eksploracyjne często mają aspekt naukowy, zadania dotyczące kolonii mogą dotyczyć jej obrony przed atakiem, a zadania wojskowe mogą dotyczyć pozyskiwania surowców, nie tylko walki.
  Każda kategoria wyróżnień (commendation) ma swój własny typ doświadczenia i na kolejne poziomy awansuje się niezależnie. Każda kategoria ma 4 poziomy nagród. Do nagród należą tytuły, osiągnięcia (accolades), załoganci, oficerowie przeciwnej frakcji oraz specjalne przydziały.
  Żeby uzyskać maksymalny poziom w danej kategorii potrzeba aż 100 000 punktów doświadczenia.

  Częstość występowania przydziałów

  Przydziały charakteryzują się częstością występowania i jakością, zupełnie jak przedmioty w grze. Oznaczone jest to przez ich kolor i podpis. Rzadsze przydziały to lepsze nagrody. Warte odnotowania jest to, że są rzadkie 15 minutowe przydziały, które dadzą więcej punktów doświadczenia w systemie wyróżnień niż jeden częsty całodniowy przydział.

  Ryzyko

  Ryzyko w prosty sposób określa, jak niebezpieczne jest dane zadanie. Opisywane jest od "None", czyli brak ryzyka śmierci i odniesienia ran, aż do "Extreme", co oznacza że nawet po wypełnionym zadaniu załogant może wylądować w ambulatorium.

  Gdzie szukać zadań

  Co 4 godziny dostępne w danej lokacji przydziały zmieniają się. Można ich szukać w każdym sektorze, także na terytorium wroga, jak również na pokładzie własnego statku. Niektóre mapy "społeczne", takie jak Earth Space Dock, system słoneczny, akademia Gwiezdnej Floty, Wolf 359 i system Romulus również oferują przydziały. Każda instancja danej mapy ma ten sam zestaw zadań.
  W przyszłości, zwykłe misje mogą zawierać w sobie przydziały dostępne z lokacji misji, tak więc załoganci będą mogli zajmować się celami pobocznymi, podczas gdy kapitan i oficerowie zajmują się prawdziwym problemem. Przykładem takiej sytuacji są 3 specjalne zadania wykonywane podczas epizodu "Second Wave".

  Klikniecie na przydział w liście otwiera stronę informującą o nim. Na górze widać tytuł przydziału i jego opis. Na czerwono opisane jest co w danym zadaniu gracz traci po jego wykonywaniu. Na żółto - oznaczenie kolejnego zadania z łańcuszka. Następnie widać czas, wymagany do jego ukończenia (w zakresie od kilku minut do tygodni) i nagrodę za jego wypełnienie.
  Pod spodem widać szansę na sukces w zadaniu. Możliwe są cztery zakończenia zadania. Porażka i sukces rozumieją się same przez się. Istnieją też katastrofy i krytyczne powodzenia. Krytyczne powodzenie zwykle wiąże się z większymi i lepszymi nagrodami, podczas gdy katastrofa skutkuje ranami u załoganta i jego wizytą w ambulatorium (na pewien czas będzie on niedostępny i nie będzie go można przydzielić do innych zadań). Załoganci o jakości oznaczonej kolorem białym mogą zginąć w przypadku katastrofy!
  Istnieje kilka sposobów na zwiększenie swojej szansy powodzenia. Opisują je informacje zawarte w pozostałej części okna przydziałów.
  Na dole wymienione są wymagania. Każde okno informuje o typie załoganta (zarówno ogólnie jak i konkretną specjalizację) i liście cech i specjalności. Na przykład:

  Oficer taktyczny
  Krytyczne powodzenie: Seductive, Telepatic, Projectile Weapons Officer
  Powodzenie: Seductive, Telepatic
  Porażka: Honorable, Peaceful
  Katastrofa: Aggressive, Honorable, Unruly

  Do tego okna można przydzielić dowolnego oficera taktycznego, ale wyższą szansę na powodzenie będzie miał operator broni kinetycznej. W dodatku, dopasowanie cech na liście zmieni szanse na sukces. Wybranie klingona, który ma cechy aggresive i honorable będzie skutkowało zwiększeniem szansy na porażkę i katastrofę. Jednak orionka i jej cecha seductive zwiększy szansę na sukces.
  Zasadą jest, że cechy wymienione na zielono są pozytywne, a na czerwono negatywne. Negatywne zmniejszają szansę na sukces lub zwiększają szansę na porażkę, podczas gdy zielone na odwrót. Efekt ostateczny zależy od tego, gdzie jest przypisana dana cecha.
  Po wysłaniu załoganta nie ma się już wpływu na sukces czy porażkę przydziału.
  Jest jeszcze jedno okno wymagań - dotyczy ono przedmiotów wymaganych do ukończenia zadania. Często chodzi o przedmioty, które można zreplikować na statku, czasami o kontrabandę lub przedmioty zbierane podczas innych przydziałów.

  Czasem, widoczny będzie czerwony trójkąt w oknie przydziału. Oznacza on, że z jakichś przyczyn nie możesz wykonać tego zadania. Wskazanie tego trójkąta myszką, pokaże dlaczego.
  Zwykle sytuacja ta ma miejsce gdy nie masz odpowiedniego załoganta, wymaga na przykład konkretnej specjalizacji, która nie jest dostępna w danym momencie, czasami po prostu masz zbyt niski poziom. Może to wynikać również z wyczerpanego limitu aktywnych przydziałów. Można mieć maksymalnie 20 aktywnych przydziałów w danym momencie.
  Czerwona, kwadratowa ikona przy zadaniu oznacza z kolei, że nie masz odpowiedniego do wykonania zadania przedmiotu (w odpowiedniej ilości) lub masz załoganta danej specjalności, ale w tym momencie nieosiągalnego (robi coś innego, jest na aktywnej liście, itp)

  Wyniki

  Większość przydziałów może zakończyć się w jeden z czterech sposobów, od najlepszego do najgorszego: Krytyczne powodzenie, Powodzenie, Porażka, Katastrofa.
  W większości wypadków krytyczny sukces skutkuje lepszymi nagrodami niż zwykły sukces. W zależności od przydziału, katastrofa może skutkować ranami i wizytą w ambulatorium, a czasami śmiercią białego DOffa. Czasami, zwłaszcza jeśli chodzi o przydziały rekrutacji oficerów, porażka i katastrofa to także "powodzenie", ale nagroda jest zmniejszona. Na przykład zadanie bridge oficer recruitment skutkuje otrzymaniem fioletowego DOffa w przypadku krytycznego powodzenia, niebieskiego w przypadku sukcesu, zielonego gdy jest porażka i białego gdy katastrofa. Te zadania zwykle mają bardzo wysokie ryzyko porażki/katastrofy co może odstraszać od ich wykonania - jednak podczas ich wykonywania nikt nie zginie i nie odniesie ran.

  Są dwa sposoby na poprawienie wyniku. Pierwszy to oczywiście dopasowanie załoganta do wymagań. Efekty dopasowania (i niedopasowania) kumulują się, więc im lepiej dopasowany załogant, tym większa szansa na sukces. Drugi, mniej oczywisty lecz łatwiejszy to przydzielanie oficerów wyższej jakości. Czasami, w przypadku braku dopasowania cech, wysłanie załoganta o lepszej jakości i tak podniesie szansę na sukces. To sprawia, że niebiescy i fioletowi oficerowie są najlepszymi kandydatami do przydzielania.
  Przydzielanie wyższej jakości załogantów skutkuje także zwiększeniem jakości wykonania przydziału. Wskaźnik ten wynosi +5% dla każdego zielonego załoganta, +10% za niebieskiego i +20% za fioletowego i o jego wartość zwiększane są nagrody w punktach doświadczenia.
  Ponadto, przydziały mają także parametr "Critical rating", który oznacza o ile większe będą nagrody w punktach doświadczenia w przypadku krytycznego powodzenia. Sumują się one z bonusami za jakość.

  Dr Bobaz
  Participant
  #104422

  [chapter]Rekrutacja i typy misji[/chapter]Chociaż można po prostu przypisywać załogantów do zadań i pozwolić, by wyróżnienia zdobywały się same, jest kilka sposobów, żeby nagrody przychodziły łatwiej. Oczywiście nie jest to jedyna możliwa droga, ale jest całkiem skuteczna. Po pierwsze?

   

  Rekrutacja. Rekrutacja! Rekrutacja!!!

   

  Centrami rekrutacyjnymi są Akademia Gwiezdnej Floty po stronie Federacji i Akademia Klingońska po stronie KDF. W tych miejscach zwykle dostępne są zadania rekrutacyjne. Niektóre z nich trwają 1 dzień, nagrodą jest biały lub zielony doff i nie mają szansy porażki, a niektóre trwają 3 dni, dają niebieskiego lub fioletowego załoganta z konkretnego departamentu, mają jednak szansę na porażkę, ale jednocześnie na krytyczne powodzenie. Powinno się wykonywać te zadania jak najczęściej. Tak naprawdę, jest to najistotniejsza część całego systemu załogantów. Początkowa załoga, którą się otrzymuje nie daje wielkiego pola manewru i nie da się zapełnić aktywnej listy i jednocześnie posyłać załogantów na misje. Co więcej, nawet gdy zbierze się już całą 100 załogantów, a taki jest bezpłatny limit, dalej warto rekrutować nowych - po prostu podmienisz białych (czy zielonych) na niebieskich i fioletowych lub takich o lepszych kombinacjach cech. Rekrutacja to proces powolny. Dlatego niezłym pomysłem jest stworzenie dodatkowej postaci, osiągnięcie nią 6 poziomu, tak by miała dostępny system załogantów i wysyłanie ich na zadania rekrutacyjne. Każdego dobrego rekrutowanego załoganta wysyłasz do głównej postaci, niepotrzebnych sprzedajesz za dilithium, które umieszczasz na aukcji za niebotycznie wysoką cenę i następnie główną postacią wycofujesz aukcję, odzyskując dilithium. Brzmi jak skomplikowane oszustwo czy defraudacja, ale tak naprawdę jest łatwe i legalne. 😉

   

  Więźniowie i uchodźcy

   

  To jedni z najbardziej pożądanych załogantów. Prawdopodobnie Klingoni będą mieli mnóstwo więźniów, jednak po stronie Federacji nie jest tak łatwo ich zdobyć. Ci załoganci mogą być używani w kilku specjalnych przydziałach, takich jak Debrief Prisoner, Treat Refugees for Trauma, ale tak naprawdę najkorzystniej jest ich.... sprzedawać. Przydział "Negotiate Prisoner Exchange", zwykle do zdobycia w sektorach przeciwnika, pozwoli na wymianę więźnia na losowego załoganta. Przydziały azylu pozwolą na przekazanie uchodźcy do aresztu ochronnego w zamian za losowego załoganta wysokiej jakości. Uchodźcy pojawiają się z rożnych źródeł, przede wszystkim przydział "Support Colonization Efforts". Więźniowie zwykle pojawiają się po krytycznym powodzeniu przydziału wojskowego, szpiegowskiego i po napadach. Ponadto, gracze KDF mogą ich kupować od orionskich handlarzy niewolników i zyskać nowych więźniów po zakończeniu łańcuszka zadań związanych z koloniami.

   

  Krytyczne powodzenie to najlepszy z sukcesów

   

  Szefowie departamentów będą sugerować najlepszych załogantów by zapewnić powodzenie przydziału, ignorując jednak krytyczne powodzenie. Idealnie więc by było, gdybyś samemu dopasowywał załogantów tak, by zapewnić sobie jak największą szansę na krytyczny sukces. Takie dopasowanie zmniejsza szansę na porażkę w takim samym stopniu jak przypisanie załogantów według kryteriów zwykłego powodzenia, ale zwiększa szansę na krytyczne powodzenie, które najszybciej generuje doświadczenie w systemie wyróżnień. Na przykład, biorąc przydział kampanii wojskowej, który daje 250 CXP (punktów doświadczenia wyróżnień), który ma 5 slotów na załogantów i 150% cxp przy krytycznym powodzeniu, i przydzielając do niego 5 fioletowych załogantów już samo w sobie podnosi nagrodę do 500 CXP, ale gdyby udało się je skończyć jako krytyczne powodzenie to już 1250 CXP, a to już przyzwoity zysk.

   

  Kategorie

   

  Dyplomacja

  W kategorii dyplomacji jest kilka długoterminowych dobrze "płatnych" przydziałów. Niektóre wymagają konkretnych specjalizacji cywilów i pewnych zasobów Energy Credits, są jednak takie, które mają aż 5 slotów na załogantów, co podnosi nagrodę w postaci CXP.

   

  Łupiestwo

  Bardzo zróżnicowana kategoria, jednak bardzo ryzykowana. Najrozsądniej jest zaczekać, aż nie będzie konieczności używania białych załogantów do bardziej ryzykownych przydziałów. Wiele przydziałów dotyczących polityki wewnątrz rodów może zapewnić stabilny przypływ punktów, ale naprawdę duże ilości można zyskać z przydziałów z 5 slotami. Żeby móc wlecieć do sektora Sirius, trzeba rozwinąć to drzewko do poziomu 3!

   

  Nauka

  Łatwa, ale pracochłonna. Wiele przydziałów wymaga zbierania próbek danych (data samples). Te przydziały zwykle trwają godzinę i mają po 2 sloty - co ułatwia zdobywanie CXP.

   

  Inżynieria

  Większość przydziałów to krótkie zadania na okręcie, zwykle diagnostyka. Tanie, łatwe i szybkie. Przydziały których warto szukać, to wszelkie cywilne prace inżynieryjne w przestrzeni sektorów, takie jak budowanie systemów komunikacyjnych, dostrajanie stabilizatorów sejsmicznych czy systemów kontroli pogody. Te przydziały są wysoko opłacane, ale wymagają dużej ilości składników. Wiele spośród przydziałów związanych z koloniami daje doświadczenie w tej kategorii. Kategoria używa w pewnym momencie praktycznie wszystkie surowce, jakie są dostępne w grze.

   

  Medycyna

  Każdy z załogantów w ambulatorium daje odrobinę CXP w tej kategorii, ale na dłuższą metę są to ilości bez znaczenia. Kluczowe przydziały to Medical Relief, Reserarch Terapies (zwłaszcza ten ma niezwykle dużą nagrodę w CXP jak na jednoslotowy przydział) i różne przydziały dotyczące szczepionek. Tak jak inżynieria, duża zależność od surowców - Medical Supplies i Antigens.

   

  Wojskowość

  Dużo ryzykownych przydziałów. Warto poczekać, by nie przydzielać białych załogantów do tych zadań. Przydziały wojskowe dają duże nagrody i mają duża ilość slotów. Nim zdobędziesz zielonych załogantów, by bez ryzyka śmierci wykonywać trudniejsze zadania, są przydziały "odprawy", które nie wiążą się z podwyższonym ryzykiem, a mają rozsądne nagrody. Dla Federacji przydziały militarne to podstawowe źródło więźniów.

   

  Szpiegostwo

  Kolejna kategoria wiążąca się z podwyższonym ryzykiem. Zawiera wiele przydziałów w stylu śledzenia ruchów wrogiej floty, które mają dużo slotów i niezłe wypłaty. Przydział Secure Prototype jest szczególnie interesujący - można zdobyć schemat budowy uzbrojonego satelity, wymagany do przydziałów z kategorii inżynierii. Zadanie Instigate Defection jest ciekawe, bo pozwala na rekrutację dezerterów z przeciwnej frakcji.

   

  Kolonie

  Kategoria, której przydziały bierz kiedy tylko je zobaczysz. Można mieć 4 "paczki" po 5 kolonistów, ale nawet jeśli masz już komplet, a jest dostępne zadanie związane z pozyskaniem kolonistów - wyślij sobie pocztą kolonistów których masz, a i tak weź ten przydział. Opłaca się wykonywać przydziały w sektorach eksplorowanych (clusters) - szukaj oznaczonych na żółto zadań, które są specyficznymi dla każdego sektora łańcuszkami zadań, związanymi z zakładaniem i rozwijaniem kolonii. Nagrody to nie tylko CXP. Po zakończeniu łańcuszka dostaje się specjalnego załoganta, z których wielu należy do niezwykłych gatunków, także Deferi i Jem?haddar. łańcuszki wymagają przeróżnych dóbr, większość można zreplikować, jednak naprawdę warto. Po wykonaniu łańcuszka możliwe są też nowe przydziały w tym sektorze, a wiele z nich daje CXP w więcej niż jednej kategorii.

   

  Handel

  Bardzo kosztowna kategoria. Unikaj zakupów opłacanych w latinum, chyba że lubisz grać w dabo. Kluczowe przydziały to negocjowanie szlaków handlowych, ale większość przydziałów to handlowanie za EC - trwają tylko 30 minut więc łatwo je powtarzać. Porażki w tej kategorii są niezwykle drogie.

   

  Eksploracja

  Wiele z przydziałów z tej kategorii dotyczy obcej technologii. Alien Shield Tech to przydział, którego wykonanie nagradzane jest Personal Mobility Shield, osłonami osobistymi, które dają odporność na holdy (unieruchomienia). Przydziały związane z ruinami i wykopaliskami gwarantują duże wypłaty, ale głównym źródłem CXP w tej kategorii jest po prostu zwiedzanie - czyli eventTour the Universe.

   

  Rozwój

  Większość przydziałów wiąże się z wykładaniem w akademii odpowiedniej frakcji. Ponadto związane są też z przepustkami i wakacjami dla załogantów, które są dobrym źródłem punktów.

   

  Rekrutacja

  Najważniejsza (piszę to po raz kolejny?) z kategorii, ale jednocześnie jedna z najtrudniejszych do rozwinięcia. Przydziały do zdobycia zwykle w centrach rekrutacyjnych w systemach ojczystych, ale wyższe wypłaty przynoszą przydziały bridge oficer recruitment i cultural exchange, które dostępne są w przestrzeni sektorów. Większość z nich jest bardzo długa i dość rzadka.

  Dr Bobaz
  Participant
  #104423

  [chapter]Łańcuszki misji[/chapter]Chyba najfajniejszą częścią systemu załogantów są kolonie. Zakładanie i rozwijanie kolonii to jedne z najciekawszych i najbardziej satysfakcjonujących przydziałów. Większość z nich to proste zadanka, ale w każdym sektorze eksploracyjnym (łącznie z sektorami w przestrzeni przeciwnej frakcji, o ile ma się poziom 3 w drzewku Dyplomacji/Łupiestwa) jest taka seria, pozwalająca na tworzenie kolonii.

  Jak rozpoznać misję z łańcuszka

  To łatwe - żółty kolor tekstu wskazuje na zadania z łańcuszka.
  Nie ma się też co przejmować dokładnym dopasowaniem załogantów, jeżeli to niemożliwe - łańcuszek będzie postępował dalej, niezależnie od tego czy w poprzednim zadaniu gracz odniesie sukces, czy porażkę. Kiedy widzisz zadanie z łańcuszka, warto przydzielić do niego możliwie jak najwięcej załogantów.

  Tak jak w przypadku normalnych przydziałów, niektóre kroki nie są możliwe do podjęcia w danym momencie. Dlatego dobrym pomysłem jest rozwijanie kilku łańcuszków jednocześnie, a nie skupianie się na jednym.

  Jak przebiega łańcuszek przydziałów na przykładzie Kolonii

  [1]Colony Site Survey
  Wymagania: 1 Science, 2 Science/Medical, 2 Astrometrics Probes
  [2] Establish Forward Base
  Wymagania: 3 Colonists, 20 Provisions, 2 Stem Bolts, 2 Communication Arrays
  [3] Establish First-In Colony
  Wymagania: 4 Colonists, 50 Provisions, 3 Stem Bolts, 3 Industrial Energy Cells
  [4] Fortify Colonies
  Wymagania: 1 Technician, 1 Engineering, 1 Armory Officer, 1 Security Officer, 1 Any Officer, 10 Shield Generators
  [5] Transport Settlers
  Wymagania: 5 Colonists, 20 Provisions, 5 Medical Supplies, 2 Warp Coils
  [6] Establish a Military Base
  Wymagania: 1 Tactical, 1 Engineer, 2 Any Officer, 20 Shield Generators, 15 Provisions, 3 Stem Bolts
  [7] Renown
  Brak wymagań, nie ma możliwości porażki. Nagrodą jest niebieski załogant.
  To jest pierwsza unikalna nagroda. Po tym przydziale następuje ostatni - to specjalne, powtarzalne zadanie, które jest prawdziwym celem łańcuszka.
  [8] Support Colonization/Expansion Efforts
  Te zadania są inne dla każdej ze stron. KDF zyskuje więźniów, a Federacja uchodźców. Krytyczne powodzenie tego zadania nagradzane jest fioletowym załogantem.
  Przydział ten jest powtarzalny, więc warto go realizować jak tylko jest dostępny.

  Całkowity koszt w surowcach, jaki należy ponieść żeby odblokować ostatni krok - zadanie Support Efforts wynosi:

  • 12 Colonists
  • 105 Provisions
  • 30 Shield Generators
  • 8 Self Sealing Stem Bolts
  • 5 Medical Supplies
  • 3 Industrial Energy Cells
  • 2 Warp Coils
  • 2 Communication Arrays
  • 2 Astrometric Probes

  Pozwoliłem sobie nie tłumaczyć nazw, żeby zachować zgodność z tym, co widać w grze - są to surowce więc łatwiej będzie się zorientować.

  Jak widać to całkiem dużo materiałów, zwłaszcza jak się je pomnoży przez 14 sektorów.

  Misje poboczne
  Wiele kroków w łańcuszku odblokowuje po wykonaniu specjalne, powtarzalne wersje samych siebie. Po ich wykonaniu łańcuszek nie postępuje, ale są lepiej płatne niż podstawowa wersja. Trzeba jednak pamiętać, by nie rozdysponować wszystkich kolonistów i surowców, bo może to przedłużyć wykonywanie łańcuszka.

  Co ważniejsze, po zbudowaniu kolonii odblokowuje się wiele przydziałów związanych z tą kolonią. Dostarczanie zaopatrzenia, eksploracja, zadania naukowe, negocjacje itp. Żadne z tych zadań nie pomaga w wykonaniu łańcuszka, niezależnie od tego, jakie dodatkowe zadania się wykonuje, ale na wiele z nich warto zwrócić uwagę, bo są nagradzane sporą ilością punktów CXP w kilku kategoriach - zarówno kolonizacji jak i jakiejś innej.

  Jeżeli zależy ci tylko na specjalnych oficerach, możesz zignorować poboczne zadania, które nie mają żółtego tekstu dopóki nie odblokujesz zadania Support Efforts. Twoje kolonie będą błagać o wszelkiego rodzaju pomoc, ale tak naprawdę dadzą sobie radę same, jeżeli nie będziesz się nimi przejmował.

  Napisano na podstawie poradnika "Doffs for Doofuses", z oficjalnego forum STO.

  Melnikor
  Participant
  #105062

  Znalazłem myk żeby przy wyborze oficerów do zadania móc przeglądać wszystkich możliwych a nie tylko trzech. Wystarczy umieścić na liście z prawej dowolnego oficera z tych trzech, następnie kliknąć na niego prawym otwierając jego opis. W ten sposób z lewa strona okna powinna otworzyć pełną listę DOff.

  Slawek
  Moderator
  #105064

  Erm? Toż to masz przecież przycisk Display Entire Reserve Roster od tego.

  Melnikor
  Participant
  #105065

  Wiesz że go nigdy nie zauważyłem :blush:

  Jamjumetley
  Participant
  #105066

  Warto przeglądać całą listę, bo da się w ten sposób dobrać skład który da większą szansę na critical success (kosztem ogólnego wyniku).

  infernoav
  Participant
  #105350

  czy by wykonać misje z naszych kolonii trzeba odwiedzać każdą mgławicę po kolei w której kolonie te są???czy jest możliwość wykonywania tych misji bez tych podróży???

  Piotr
  Keymaster
  #105351

  Każdy łańcuszek kolonizacyjny to inny sektor, więc niestety trzeba latać. 😉

  infernoav
  Participant
  #105359

  chodzi mmi potem o misje pozyskiwania dutyoficerow i refuge z kolonii

  Slawek
  Moderator
  #105361

  Tak, po misje typu support trzeba latać do odpowiednich mgławic.Szanse można sobie zwiększyć zaglądając (będąc w mgławicy) w zakładkę Department Heads -> Operations, gdzie szansa na pojawienie się misji jest niezależna od zakładki Sector.

  Doro
  Participant
  #105661

  Od czego zalezy maksymalna ilosc zadan wykonywanych w tym samym czasie ? Wczesniej ni emoglem przekroczyc 20, a teraz :

  Dołączona grafika

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 17 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram