Broń energetyczna

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • Zarathos
  Participant
  #5089

  Większość okrętów w grze posiada jakieś uzbrojenie. Jest ono wymienione na karcie okrętu, wraz z parametrami. Parametry uzbrojenia to typ, liczba danego uzbrojenia, pola ostrzału, maksymalna moc, jaką może mieć broń, karta ostrzału i ewentualne modyfikatory do uszkodzeń.

  Typ uzbrojenia jest jego nazwą i pomaga w identyfikowaniu broni przy określaniu, która broń w co strzela.

  Liczba danego uzbrojenia to ogólna liczba broni danego typu, jaka jest zamontowana na okręcie.

  Pola ostrzału pokazują, jakie cele dana broń może ostrzeliwać. Są cztery pola ostrzału (dla uproszczenia) - przód (F), tył (A), sterburta (S) i bakburta (P). Przód obejmuje cele znajdujące się w przednich 60 stopniach od okrętu, tył w tylnych. Sterburta to prawe 30 stopni z przodu i prawie wszystko z prawego boku okrętu (oprócz celów bezpośrednio za okrętem), bakburta to lewe, przednie 30 stopni i prawie wszystko z lewej strony okrętu (oprócz celów bezpośrednio za okrętem).

  Pola ostrzału mogą być łączone, np. f/s (przód i sterburta).

  Oprócz pól ostrzału, w tym punkcie podaje się także, jak zgrupowana jest dana broń dla poszczególnych pól ostrzału. Licza przy każdym polu ostrzału oznacza ile broni jest w danym banku fazerów/disruptorów. Poszczególne bronie z danego banku nie mogą strzelać osobno do różnych celi. Zawsze ostrzeliwują ten sam cel.

  Przód (niebieski) / tył (czerwony)

  Dołączona grafika

  Przód (niebieski) / tył (czerwony)

  Dołączona grafika

  Sterburta (niebieski) / bakburta (czerwony) - jak widać pola ostrzału z nakładają się bezpośrednio przed okrętem

  Dołączona grafika

  Sterburta (niebieski) / bakburta (czerwony) - jak widać pola ostrzału z nakładają się bezpośrednio przed okrętem

  Dołączona grafika

  Okręt ma 6 broni energetycznych. Zgrupowane są następująco:

  1) 2f, 2s, 2p.

  Oznacza to, że ma 1 bank z dwoma działami z przodu, 1 bank z dwoma działami z prawej i 1 bank z dwoma działami z lewej strony okrętu. Jeżeli gracz będzie chciał ostrzelać cel leżący w przedniej lewej sferze ostrzału, to będzie mógł użyć następujących broni: 2f (przód), 4f (przód) 2p (bakburta) albo 2f i 2p.

  Maksymalna moc to maksymalna ilość punktów energii, jakie można przydzielić dla danej broni. Każdy punkt energii to punkt uszkodzeń jaki broń może zadać.

  Karta ostrzału to informacja dla Mistrza Gry, mówiąca, z jakiej kolumny w odpowiedniej tabeli korzystać przy sprawdzaniu, czy strzał trafił, czy też nie. Można ją znaleźć pod tym LINKIEM

  Modyfikatory uszkodzeń - jeżeli cel znajduje się w podanym w tym punkcie zasięgu, to do uszkodzeń dodaje się wyszczególnione modyfikatory.

  Broń energetyczna ma modyfikatory: +3 (1-6), +2 (7-14), +1 (15-18).

  Oznacza to, że jeżeli cel znajduje się do 6 hexów od strzelającego okrętu, to w wypadku trafienia do zadanych uszkodzeń dodaje się 3 punkty, jeżeli między 7 i 14 hexów - 2 punkty, a jeżeli dalej niż 14, ale bliżej niż 18, to 1 punkt uszkodzeń więcej. Jeżeli cel znajduje się dalej niż 18 hexów, to uszkodzenia są standardowe, bez modyfikatorów.

  Klingoński okręt K-14 ma następującą broń energetyczną:

  Typ: KD-4

  Liczba: 3

  Pola ostrzału: 2f/p/s

  Maksymalna moc: 4

  Karta ostrzału: F

  Modyfikatory uszkodzeń: 1+ (1-10)

  Okręt ten ma 3 disruptory typu czwartego, zgrupowane w dwa banki: w pierwszym dwa disruptory mogące ostrzeliwać sfery: przednią, lewą i prawą oraz drugi z jednym disruptorem strzelającym do tyłu.

  Do każdego disruptora można przydzielić maksymalnie 4 punkty energii, a jeżeli cel znajdzie się w odległości poniżej 11 hexów, to do uszkodzeń zadawanych przez broń dodaje się jeden punkt.

  Przy sprawdzaniu szansy trafienia Mistrz Gry korzysta z kolumny F.

  Okręt może mieć wiele rodzajów broni, wówczas dla każdego rodzaju podaje się osobne parametry, ale może mieć także wiele broni tego samego typu. Jest tak, gdy okręt ma mieć na przykład dwa banki tego samego typu broni na jednej burcie.

  Klingoński okręt K-27 ma następującą broń energetyczną:

  Typ: KD-8

  Liczba: 3

  Pola ostrzału: 1f, 1p, 1s

  Maksymalna moc: 7

  Karta ostrzału: U

  Modyfikatory uszkodzeń: +3 (1-7), +2 (8-15), 1+ (16-20)

  Typ: KD-12

  Liczba: 2

  Pola ostrzału: 2a

  Maksymalna moc: 9

  Karta ostrzału: H

  Modyfikatory uszkodzeń: +3 (1-3), +2 (4-8), 1+ (9-10)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram