Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Ixion
Participant
#12840

Chyba jednak służy bezpieczeństwu. Prawo zakazujące wszczepiania silikonu nieletnim jest bardzo podobne do prawa zakazującego spożywania alkoholu i palenia papierosów małolatom. Również ogranicza ich wolnoć ale przy tym chroni przed działaniem tychże substancji. 

Inne prawo zakzujące używania narkotyków też ogranicza wolność obywateli (tym razem wszystkich) ale ich przy tym ochrania. Zakaz zabijania, bicia, kradzieży, itp. również ogranicza wolność. 

Reasumując praktycznie każde prawo ogranicza wolność chroniąc przy tym obywateli i/lub zapewniając porządek.

Rozgraniczyłbym zakaz kradzieży i zabijania od zakazu używania narkotyków, alkoholu i papierosów. Prawo powinno bowiem chronić wolność życia i posiadania majątku. Kradzież i morderstwo to przestępstwo przeciw czyjejś wolności. Jednak jeśli ktoś występuje przeciw swojemu życiu i zdrowiu, to jego problem. Jeśli chce się podtruwać papierosami, alkoholem czy narkotykami, to jego świadoma decyzja. Nie narusza w ten sposób wolności innych, więc prawo nie powinno się tym interesować. Co do dzieci to, wszystko zależy od nich samych, ale przede wszystkim od ich rodziców. Jeśli obie strony się zgadzają, to państwo też nie powinno się mieszać.

A jeśli chodzi o Parlament Europejski to istnieje on dlatego, że UE ma teoretycznie tworzyć jeden organizm pliotyczny. Taka jest już idea Wspólnoty...

Idea wspólnoty powinna dać wszystkim państwom możliwość niezależnego tworzenia prawa. Jeśli w jakimś państwie prawo jest najlepsze, to po pewnym czasie inne państwa je wprowadzą. A tak PE eliminuje taki mechanizm.

Siły zbrojne??? To chyba tylko marzenia niektórych zbytnio rozentuzjazmowanych proeuropejskich polityków. NATO na razie wystarczy.

Mam taką nadzieję.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram