Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Ixion
Participant
#12805

A oto trochę inny bilans korzyści i kosztów w związku z integracją z UE (2004-2006) w mld (T)Euro:

Fundusze Strukturalne: 8,635-1,03=7,602

7,602*20%=1,6

Dopłaty bezpośrednie: 2,3+0,5=2,8

Fundusze na rozwój wsi: 2,6-0,5=2,1

2,1*50%=1,05

Wpłaty bezpośrednie do budżetu: 1,03

Korzyści: 1,6+2,8+1,05+1,03=6,5

Składka: 6,5~7

Wynik: 0~-0,5

Przy założeniu wykorzystania 20% funduszy strukturalnych i 50% funduszy na rozwój wsi.

Pieniądze przesunięte z funduszy rozwoju wsi na dopłaty

Pieniądze przesunięte z funduszy strukturalnych do budżetu

Raphael, kiedyś pisałeś, że dla gospodarki istotniejszy jest niski PIT niż VAT. Otóż w naszym budżecie struktura dochodów jest następująca (projekt aktualnego budżetu, stan z 30 września 2002):

VAT- 40%

Akcyza- 22%

CIT- 9%

PIT-18%

Zysk NBP- 2%

Cła- 2%

Dochody jednostek budżetu- 4%

Opłaty restrukturyzacyjne- 1%

Inne- 2%

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram