Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Thengel
Participant
#12793

"W takim razie powiedz mi jaki mieliśmy ustrój gospodarczy w latach 1945-89 jeśli nie był to socjalizm. System gospodarczy, jaki panował w tych latach doprowadził do zastoju rozwoju gospodarczego państw, w których ten ustrój panował. Czym jest obecneie Rosja, Ukraina, Białoruś czy też Polska w porównaniu do krajów Zachodu??" Niczym gdyż:-odzruciliśmy plan Marshalla.-to nie był socjalizm tylko gosprodarka kontrolowana (bzdurnie!)"Jeśli gospodarka się rozwija to zazwyczaj ludnosć na tym zyskuje. To jest chyba prawda oczywista.":-nie.. w gospodarce liberalnej nic nie dostają,.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram