Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Ixion
Participant
#12743

Sam fakt przystąpienia do UE nie pociąga za sobą żadnych szkód dla gospodarki, ale powoduje że UE może wpływać na pewne elementy regulujące gospodarkę. Niestety, UE w swoich dyrektywach zmusiło Irlandię do podniesienia podatku CIT z 10 do 12,5%. Czy to jest korzystne dla gospodarki Irlandii?. Czy podniesienie VATu do 25% (planuje to Komisja Europejska) we wszystkich krajach członkowskich pomoże tym krajom w rozwoju.Jeśli nawet Irlandia dostała z UE więcej pieniędzy niż jej oddała, to te pieniądze nie powstały z powietrza. To efekt transferu środków z Niemiec, które są doją krową dla UE. Niemcy w efekcie tego mają olbrzymie problemy gospodarcze. Niedługo ta dojna krowa może paść.Nie zgadzam się z tym, że kraje dobrze rozwinięte po pewnym czasie tracą tempo wzrostu gospodarczego. Jeśli podatki są niskie, a prawo proste, to kraj może rozwijać się w takim samym tempie.Zgadzam się, że osiągnięcie sukcesu przez Polskę zależy od nas, ale bycie w obecnej UE na pewno w tym nie pomoże.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram