Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Thengel
Participant
#12568

" Podział na biednych i bogatych, jest jednak efektem tego, że bogaci mieli bardziej zapobiegliwych przodków niż biedni" No tak ,ale to nie jest ich wina... Każdy powinien mieć taką samą szansę na rozwój...Osoby prywatne? Mało realne. To tak jakby oddać policję w ręce prywatne. To sprawa państwa. W średniowieczu państwo się tym nie zajmowało tylko osoby prywatne... I co z tego wynikło? Połowa ludności Europy zginęła.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram