Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Thengel
Participant
#12556

"-elektrownie robią wielkie BOOM tylko wtedy gdy konstruuje się je wadliwie, lub używa nie zachowując odpowiednich zasad bezpieczeństwa.' Albo np. walnie w nie piorun.... Zdarzenia losowe są niezależne od tego co mógłby zrobić człowiek."-„Najwyższy Czas” to pismo, w którym nie pisze się, że socjalizm jest korzystny dla gospodarki, tak samo jak w „Świecie Nauki” nie pisze się, że Ziemia jest płaska. To, że socjalizm jest zły pokazują obserwacje: upadek ZSRR czy problemy gospodarze UE i Polski. Socjalizm jest nieefektywny dlatego, że w każdej grupie w której ludzie pracują według możliwości i dostają według potrzeb znajdzie się jakaś osoba, której nie zechce się pracować według możliwości. W ten sposób zacznie pasożytować na reszcie. W kapitalizmie nikt na nikim nie pasożytuje, wszelkie transakcje wymiany są zawierane dobrowolnie. Każdemu zależy więc na wyprodukowaniu jak największej ilości dóbr. To jest logiczne."Nie odróżniasz socjalizmu od komunizmu (czyli socjalizmu realnego). Socjalizm to utopia. I nie ma tam miejsca na ludzi których interesuje tylko własne dobro. Jezu! I co mają problemy gospodarcze innych UE do socjalizmu!

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram