Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Nauka Nauka a Religia Re: Nauka a Religia

Raphael
Participant
#9321

Nie zgadzam się z Twoją teorią panie (Mroczne 😉 ) Vidmo. A żeby udowodnić, że się mylisz skopiowałem z pewnej strony wypowiedzi o wiele lepszych naukowców niż Crick. Oto one: Albert Einstein jeden z najwybitniejszych fizyków w historii nauki; opracował podstawy kwantowej teorii pola elektromagnetycznego, szczególną i ogólną teorię względności; w 1921 otrzymał Nagrodę Nobla za podstawowe prace teoretyczne dotyczące natury światła (odkrycie praw opisujących zjawisko fotoelektryczne) "Jesteśmy w sytuacji małego dziecka wchodzącego do olbrzymiej biblioteki wypełnionej książkami w wielu językach. Dziecko wie, iż ktoś musiał napisać te książki. Ale nie wie jak. Nie rozumie ono języków, w których książki te zostały napisane. Dziecko niewyraźnie dostrzega tajemniczy porządek w układzie ksiąg, ale nie wie co to jest. Taki, wydaje mi się, jest stosunek nawet najbardziej inteligentnej istoty ludzkiej do Boga." (Max Jammer "Einstein and Religion", Princeton University Press /1999/, str. 48) Christian Boehmer Anfinsen biochemik amerykański, w 1972 otrzymał Nagrodę Nobla za prace nad wyjaśnieniem budowy i mechanizmu działania enzymu rybonukleazy (badanie związku sekwencji aminokwasów z biologicznie aktywną konformacją rybonukleazy) "Myślę, że tylko idiota może być ateistą. Musimy przyznać, iż istnieje pewna niepojęta moc czy siła posiadająca nieograniczoną zdolność przewidywania i wiedzę, która, po pierwsze, sprawiła, iż cały wszechświat zaistniał." (Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., "Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens" /LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992/, str. 139) Charles Hard Townes fizyk amerykański, autor prac z zakresu elektroniki kwantowej oraz radioastronomii; w latach 1953-54 skonstruował pierwszy maser (urządzenie podobne do lasera), za co otrzymał w 1964 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki; zainicjował badania astronomiczne w zakresie fal radiowych i promieniowania podczerwonego "Im więcej wiemy o kosmosie i ewolucyjnej biologii, tym bardziej wydają się one niewytłumaczalne bez jakiegoś aspektu [inteligentnego] projektu. A w moim przypadku jest to natchnieniem dla wiary." (zob. Greg Easterbrook "Of lasers and prayer" w Science, Vol. 277, 15 sierpnia 1997) Arno Penzias fizyk amerykański niemiecko-polskiego pochodzenia; w latach 1964-5 odkrył promieniowanie 'reliktowe' za co w 1978 otrzymał (razem z Wilsonem) Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki "Astronomia prowadzi nas do unikatowego wydarzenia, do wszechświata stworzonego z niczego zachowującego bardzo delikatną równowagę niezbędną do spełnienia dokładnie takich warunków, które są wymagane dla istnienia życia oraz mającego przewodni - można powiedzieć - ponadnaturalny plan." (zob. poniżej, str. 83)"Stworzenie wszechświata jest poparte przez wszystkie dające się zaobserwować dane, których astronomia dostarczyła do chwili obecnej." (Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., "Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens" /LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992/, str. 79) Sir Derek Harold Richard Barton chemik brytyjski, prowadził badania z zakresu biosyntezy i fotochemii; w 1969 otrzymał Nagrodę Nobla (wraz z Hasselem) za wkład w rozwój pojęcia konformacji w chemii organicznej (prace nad przestrzenną strukturą związków organicznych) "Nie ma żadnej niezgodności pomiędzy Nauką a religią... Nauka pokazuje, że Bóg istnieje." (zob. Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., "Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens" /LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992/, str. 144) Arthur Leonard Schawlow fizyk amerykański, autor prac z zakresu spektrometrii mikrofalowej i maserów; w 1981 otrzymał Nagrodę Nobla za zastosowanie lasera w spektroskopii "Wydaje mi się, że będąc skonfrontowani z cudami życia i wszechświata, należy zadać sobie pytanie dlaczego, a nie po prostu jak. Jedyne możliwe odpowiedzi są religijne... Znajduję potrzebę Boga we wszechświecie i swoim własnym życiu... Mamy szczęście, że mamy Biblię a szczególnie Nowy Testament, który mówi nam tak wiele o Bogu w szeroko dostępnych ludzkich kategoriach." (zob. Henry Margenau & Ray Abraham Varghese, eds., "Cosmos, Bios, Theos: Scientists Reflect on Science, God and the Origin of the Universe, Life and Homo Sapiens" /LaSalle, IL, USA: Open Court, 1992/, str. 105, 107) Alexis Carrel francuski chirurg, prowadził badania nad hodowlą i przeszczepianiem tkanek oraz zszywaniem naczyń krwionośnych, za co też otrzymał Nagrodę Nobla w 1912 "Najzwyklejszą pychą jest wierzyć, iż jest się w stanie poprawić przyrodę, gdyż przyroda jest dziełem Boga." (zob. "Reflections On Life" /Hawthorn Books, Inc., New York City, NY, 1952/, str. 60) Stephen William Hawking astrofizyk teoretyczny i kosmolog brytyjski, jeden z najznakomitszych i najbardziej znanych współcześnie żyjących uczonych zwany Einsteinem naszych czasów (ów nieuleczalnie chory kaleka-geniusz porozumiewający się z resztą świata za pomocą syntezatora mowy) "Przeciwności, które musiałyby zostać pokonane, aby wszechświat taki jak nasz mógł wyłonić się z czegoś takiego jak Wielki Wybuch są niesamowicie olbrzymie. Uważam, że kiedykolwiek zaczynamy omawiać początki wszechświata dochodzimy do czysto religijnych wniosków.""The odds against a universe like ours emerging out of something like the Big Bang are enormous. I think there are clearly religious implications whenever you start to discuss the origins of the universe." (zob. Kitty Ferguson, "Stephen Hawking: Quest for a Theory of Everything" /1991/, str. 93) Sir Isaac Newton sformułował podstawy fizyki klasycznej i przedstawił ich zastosowanie w zagadnieniach mechaniki, astronomii i fizyki; sformułował prawo powszechnego ciążenia, wyjaśnił precesję osi Ziemi i pływy morza, uzasadnił prawa Keplera; w optyce opracował korpuskularną teorię budowy światła, określił zasady optyki geometrycznej oraz odkrył interferencję światła; dał początek badaniom nad ciepłem (skala stopni ciepła, prawo stygnięcia ciał); odkrył rachunek różniczkowy i całkowy, podał metodę przybliżonego rozwiązywania równań, podał wzór interpolacyjny dla wielomianu n-tego stopnia określonego w n-punktach, badał własności krzywych, itd., itd. "Chociaż ciała te mogą, w rzeczy samej, pozostawać w swoich orbitach poprzez same prawa ciążenia, jednak w żaden sposób nie mogły one początkowo przyjąć regularnych pozycji tychże orbit z tych praw... [Tak więc] ten najpiękniejszy system słońca, planet i komet może pochodzić jedynie z planu i mocy inteligentnej i potężnej Istoty." (Sir Isaac Newton, "Newton's Principa Motte's Translation Revised", /Andrew Motte Trans. & Florian Cajori rev. 1934/, 1686, str. 543-44)

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram