Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Nauka BÓG Re: BÓG

Ixion
Participant
#12520

Komentarz: Jako że „wiara bez uczynków jest martwa” za wiarę uważa się nie jedynie świadomość Jego istnienia, ale również wypełnianie Jego przykazań.Twierdzenie: Wiara w Boga jest korzystniejsza dla człowieka niż ateizm.Założenie: Prawdopodobieństwo istnienia Boga jest niezerowe.Dowód: Przyjmijmy że życie na ziemi jest dla wierzącego nieprzyjemne, a dla niewierzącego przyjemne (założenie pesymistyczne). Niech W<0 oznacza „przyjemność” całego życia wierzącego, a N>0 „przyjemność” całego życia niewierzącego. Jeżeli Bóg nie istnieje to przyszłe życie nie istnieje, więc jego „przyjemność”=0. Jeżeli Bóg istnieje to „przyjemność” przyszłego życia jest dla wierzącego to +inf, a dla niewierzącego -inf (ponieważ życie to jest wieczne tzn. wieczna kara jest nieskończenie „nieprzyjemna”, a wieczna nagroda nieskończenie „przyjemna”).Mamy więc:dla wierzącego-|W|+pn*0+pi*(+inf)=(+inf)dla niewierzącego+|N|+pn*0+pi*(-inf)=(-inf)gdzie pn i pi to odpowiednio prawdopodobieństwo nieistnienia i istnienia BogaPonieważ (+inf)>>(-inf) to bycie wierzącym jest korzystne.Ten dowód jest oparty o bilans zysków i strat, jest więc niechrześcijański, toteż kieruję go do niewierzących w Boga.Takie rozumowanie przeprowadził chyba Pascal.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram