Archiwum: kamil obara

Żegnaj, Senok, nasz przyjacielu