Forum Fandom Sesje RPG, PBF i inne Sesja RPG Republic of Rome Noli me tangere

Noli me tangere

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 117 total)
 • Author
  Posts
 • fluor
  Keymaster
  #4053

  Senat - http://libra-senat.prv.pl/

  Przypomnienie o rebeliantach i gubernatorach.

  Warunki zakończenia gry:

  1. Zwycięstwo:

  * jeżeli jeden z senatorów zostanie wybrany na dożywotniego konsula (jeżeli Republika przetrwa do końca tury).

  * jeżeli jeden z senatorów uzyska 35 wpływów (jeżeli Republika przetrwa do końca tury)

  * zbuntowany senator wygrywa, jeżeli Republika upadnie (szczegóły dalej).

  2. Remis:

  * jeżeli karty do gry się skończą, wygrywa stronnictwo o największej liczbie wpływów.

  3. Przegrana

  * jeżeli stan skarbca Republiki w dowolnym momencie spadnie poniżej zera, Republika bankrutuje i wszyscy przegrywają.

  * jeżeli poziom niezadowolenia sprawi, że plebs zbuntuje się przeciwko prawowitej władzy Senatu, Republika upada a gracze przegrywają.

  * jeżeli pod koniec fazy walki będzie więcej niż 3 aktywne wojny (wliczając w to bunty senatorów), Republika upada, a gracze przegrywają.

  W momencie gdy Republika upada, a jest zadeklarowany senator-buntownik, uważany jest on za zwycięzcę (automatycznie przejmuje władzę w Rzymie). Jeżeli Republika jest przytłoczona wojnami, to senator-buntownik musi zmniejszyć ich liczbę do 3 (lub mniej), w innym przypadku także i on uważany jest za przegranego.

  Gra rozgrywana będzie w turach, których kolejne przeliczenia będą odbywały się w odstępie nie mniejszym niż 24h, chyba że wszyscy gracze wyślą swoje decyzje wcześniej. Gracze mogą wysyłać do MG dyspozycje dotyczące przyszłych posunięć lub warunkować je w zależności od działań innych graczy.

  Oto kolejność faz i jak będziemy je rozgrywali:

  1. Faza śmierci i faza dochodów - losowanie żetonów śmierci, następnie przydzielanie dochodów senatorskich i z prowincji, podsumowanie dochodów państwa. Decyzja - rozdział pieniążków pomiędzy senatorów stronnictw, darowizny dla republiki.

  2. Faza dochodów, faza forum - informacja o transferach stronnictw, darowiznach dla republiki.

  Decyzja - dyspozycje na fazę forum: pozyskiwanie ekwitów, senatorów, sponsorowanie gier lub zmiana lidera.

  3. Faza forum, faza populacji - rozstrzygnięcie fazy forum (dla każdego z graczy osobno), przemówienie princepsa.

  Decyzja - wybór pary kandydatów na konsulów.

  4. Faza senatu - głosowania.

  5. Faza wojny, faza rewolucji - rozstrzygnięcie wojen.

  Decyzja - deklaracje buntu oraz dyspozycje na fazę rewolucji: zagrywanie kart mężów stanu i koncesji, wymiana kart pomiędzy stronnictwami, a także dyspozycje dla gubernatorów na turę następną (czy biorą dochód osobisty).

  Rozstrzygnięcie tej fazy będzie początkiem kolejnej tury.

  Jeżeli od jakiegoś stronnictwa nie dostanę decyzji w terminie, to przyjmę, że zachowuje się według domyślnych dyspozycji:

  1. W fazie dochodów pieniądze rozdzielane są po połowie pomiędzy lidera i kasę stronnictwa, stronnictwo nie sponsoruje republiki chyba że istnieje ryzyko bankructwa. Gubernatorzy domyślnie nie pobierają dochodów osobistych, a z podatków lokalnych rozbudowują siły prowincjonalne proporcjonalnie.

  2. W fazie forum nie wydaje pieniędzy na ekwitów, chyba że może uzyskać automatyczny sukces, sponsoruje gry tylko wtedy jeżeli jest princepsem i ma popularność niższą niż poziom niezadowolenia ludu. Próbuje pozyskać senatora przy największej szansie powodzenia, jednak bez wydawania dodatkowych talentów na łapówki. Na lidera wybiera senatora o najwyższych wpływach, chyba że jest jakiś z lojalnością własną 0. Ekwitę zawsze pozyskuje lider.

  3. W fazie senatu wstrzymuje się od głosu, chyba że jest to karane ujemną popularnością (jak w przypadku ustaw ziemskich), wtedy głosuje za. Jeżeli jest princepsem to wybiera dwóch kandydatów o najmniejszych wpływach z dwóch stronnictw o największej liczbie głosów w senacie i głosuje za wnioskiem, jeżeli to zdecyduje o przyjęciu go.

  4. Jako princeps zrzeka się prowadzenia obrad senatu na rzecz kolejnego w hierarchii urzędnika.

  5. W fazie rewolucji nie zagrywa żadnych kart, jeżeli jest generałem na wojnie, to nie buntuje się.

  Gracze mogą zmodyfikować defaultowe rozkazy dla swoich stronnictw, jeżeli chcą.

  Rozpoczynamy grę od wstępnej fazy intryg, która pozwala na handel kartami pomiędzy graczami, zagrywanie mężów stanu i kart koncesji.

  Wylosowałem także princepsa senatu - tymczasowego konsula, który na początku będzie przewodził obradami (dostaje +5 Wpływów i oznaczenie doświadczenia konsularnego).

  Uwaga! zgodnie z erratą do instrukcji (wbrew materiałom jakie otrzymaliście) w fazie forum stronnictwa za pomocą kontrłapówek mogą tylko zmniejszać szansę powodzenia przekupstwa senatora.

  Obowiązują także zasady dotyczące zmiany wpływów:

  1. Princeps otrzymuje 1 punkt Wpływów za zatwierdzony jednogłośnie wniosek o nominację na urząd (nie dotyczy automatycznych nominacji).

  2. Princeps otrzymuje 2 punkty wpływów za każdą koncesję przydzieloną jednogłośnie.

  3. Princeps otrzymuje 1 punkt popularności za każdą ustawę ziemską poddaną pod głosowanie, niezależnie od bonusów dla sponsora i kosponsora.

  4. Princeps traci 1 punkt wpływów za co trzeci odrzucony przez Senat wniosek pod rząd. Liderzy wszystkich stronnictw i princeps tracą wtedy po 1 punkcie popularności.

  W związku z tym przypominam graczom, że nie ma obowiązku głosować całym stronnictwem, można różnicować głosy na poszczególnych senatorów.

  Decyzja - zagrywanie mężów stanu i koncesji, handel kartami. Informacje o wymianie kart poproszę na gg, zaś pozostałe informacje - na forum.

  Termin - poniedziałek, g.22:45.

  Lamsen
  Participant
  #62977

  Zagrywam koncesję na Aeliusa, zagrywam męża stanu na Corneliusa. Liderem zostaje Aelius.

  Anonymous
  Guest
  #62979

  Zgrywam koncesję na Iuliusa, trybuna też.

  I. Thorne
  Participant
  #62994

  Zagrywam koncesje Budowa Okrętów na Valeriusa, który zostaje liderem stronnictwa.Dodatkowe info po handlu z GigantemNa Flaminiusa zagrywam męża stanu i koncesje Opłaty Portowe.Tak w ogóle uważam, że Kartagine nalezy spalić!Uwaga na marginesie. Nie jestem często na gg. Jeśli mam jakis podpis to mam status niewidoczny, chyba że jest data - wskzuje ona najprawdopodobniej najszybszy termin pojawienia się na gg. W razie szybkich spraw, niecierpiących zwłoki, prosze pisać na PM.

  fluor
  Keymaster
  #62998

  R'Cer trybuna można użyć tylko w czasie fazy senatu.

  Eric Keitel
  Participant
  #62999

  Zagrywam sycylijskie zboże na Maniliusa, a komisarza ziemskiego na Aciliusa.

  Anonymous
  Guest
  #63005

  R'Cer trybuna można użyć tylko w czasie fazy senatu.

  Wiem, ale zegrać go mogę na wszelki wypadek. 😉

  fluor
  Keymaster
  #63008

  Trybuna używasz bezpośrednio "z ręki", nie trzeba go przydzielać senatorowi tak jak koncesji. Więc jedyna wartość jest taka, że wszyscy już wiedzą, że "masz trybuna i nie zawahasz się go użyć" 😉

  Gintry
  Participant
  #63018

  Aemilius zostaje liderem. Zagrywam tez na niego meza stanu.

  gigant
  Participant
  #63034

  Zagrywam koncesje na Fabiusa oraz męża stanu na Lutatiusa.

  fluor
  Keymaster
  #63042

  TURA 1

  Skarbiec Republiki: 100T

  Niezadowolenie ludu: 0

  Aktywne legiony: 4 legiony regularne

  Nieaktywne wojny: I wojna punicka (10/5/10, D13/S11,14) [35T] zwycięstwo tworzy prowincje: Sycylia i Sardynia

  PRINCEPS: tymczasowy konsul Rzymski Aemilius z Cygnus Olor

  I. Faza śmierci

  Sprawdzanie, czy żaden senator nie odszedł z przyczyn naturalnych.

  (losuję numer z przedziału 1-36, który później sprawdzam z numerami rodów kart obecnych na planszy)

  (rzut) 6 - Manilius z Corona Borealis umiera ze starości. Na stanowisko nowego lidera stronnictwa wstępuje Manilius Calvus, brat zmarłego. Koncesja na sycylijskie zboże trafia na Forum.

  II. Faza dochodów

  Każde stronnictwo pobiera dochody: podstawowe i za koncesje. Podstawowy dochód to 1T za każdego posiadanego ekwitę (na początku gry nikt nie ma ekwitów), 1T za każdego senatora i 3T za lidera stronnictwa. Dochody z koncesji zależą od rodzaju koncesji.

  Dochody stronnictw zostają umieszczone w kasach stronnictw, to specjalne "banki", w których możecie przechowywać pieniądze (z ograniczonymi możliwościami ich wykorzystania) bez ryzyka utraty. Pieniądze można teraz rozdzielać pomiędzy swoich senatorów (lub inne stronnictwa - handel), jednak w przypadku utraty senatora pieniądze też są tracone.

  Dochody przedstawiają się następująco:

  CYG +5T

  ANG +8T

  COR +5T

  MIN +8T

  TER +8T

  BIG +8T

  Stan skarbca republiki: 100T

  Dochód republiki: +100T

  Utrzymanie wojsk: -8T (4 legiony)


  Nowy stan skarbca: 192T

  Decyzja - podział pieniędzy pomiędzy senatorów i kasę stronnictwa; darowizny dla Republiki; transfery pomiędzy stronnictwami.

  Termin - środa, g. 04:20.

  gigant
  Participant
  #63048

  wszystkie talenty dla lidera stronnictwa.

  Anonymous
  Guest
  #63052

  6 talentów dla lidera, reszta w kasie

  I. Thorne
  Participant
  #63055

  5 T dla lidera Valeriusa, reszta w skarbcu.

  Lamsen
  Participant
  #63071

  5 dla Aureliusa, reszta w skarbcu.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 117 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram