Forum Fandom Sesje RPG, PBF i inne Sesja RPG Republic of Rome Inter arma enim silent leges

Inter arma enim silent leges

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 865 total)
 • Author
  Posts
 • fluor
  Keymaster
  #5062

  Senat - http://nova-senat.prv.pl/

  Zasady gry - każdy z graczy dostał na maila tłumaczenie instrukcji, jednak ze względu na jej zawiły charakter dodatkowe objaśnienia będę umieszczał w trakcie gry, gdy będzie to potrzebne. W sytuacjach spornych i niejasnych konsultujemy się z tzw Living Rules, które stanowią najlepsze skodyfikowane w jednym miejscu przepisy. Gdyby zasady wciąż nie były jasne, ostateczna decyzja należy do MG.

  Warunki zakończenia gry:

  1. Zwycięstwo:

  * jeżeli jeden z senatorów zostanie wybrany na dożywotniego konsula (jeżeli Republika przetrwa do końca tury).

  * jeżeli jeden z senatorów uzyska 35 wpływów (jeżeli Republika przetrwa do końca tury)

  * zbuntowany senator wygrywa, jeżeli Republika upadnie (szczegóły dalej).

  2. Remis:

  * jeżeli karty do gry się skończą, wygrywa stronnictwo o największej liczbie wpływów wszystkich senatorów.

  3. Przegrana

  * jeżeli stan skarbca Republiki w dowolnym momencie spadnie poniżej zera, Republika bankrutuje i wszyscy przegrywają.

  * jeżeli poziom niezadowolenia sprawi, że plebs zbuntuje się przeciwko prawowitej władzy Senatu, Republika upada a gracze przegrywają.

  * jeżeli pod koniec fazy walki będzie więcej niż 3 aktywne wojny (wliczając w to bunty senatorów), Republika upada, a gracze przegrywają.

  W momencie gdy Republika upada, a jest zadeklarowany senator-buntownik, uważany jest on za zwycięzcę (automatycznie przejmuje władzę w Rzymie). Jeżeli Republika jest przytłoczona wojnami, to senator-buntownik musi zmniejszyć ich liczbę do 3 (poprzez pokonanie ich), w innym przypadku także i on uważany jest za przegranego.

  Gra rozgrywana będzie w turach, których kolejne przeliczenia będą odbywały się w odstępie nie mniejszym niż 24h, chyba że wszyscy gracze wyślą swoje decyzje wcześniej. Gracze mogą wysyłać do MG dyspozycje dotyczące przyszłych posunięć lub warunkować je w zależności od działań innych graczy.

  Oto kolejność faz i jak będziemy je rozgrywali:

  1. Faza śmierci i faza dochodów - losowanie żetonów śmierci, następnie przydzielanie dochodów senatorskich i z prowincji, podsumowanie dochodów państwa. Decyzja - rozdział pieniążków pomiędzy senatorów stronnictw, darowizny dla republiki.

  2. Faza dochodów, faza forum - informacja o transferach stronnictw, darowiznach dla republiki.

  Decyzja - dyspozycje na fazę forum: pozyskiwanie ekwitów, senatorów, sponsorowanie gier lub zmiana lidera.

  3. Faza forum, faza populacji - rozstrzygnięcie fazy forum (dla każdego z graczy osobno), przemówienie princepsa.

  Decyzja - wybór pary kandydatów na konsulów.

  4. Faza senatu - głosowania.

  5. Faza wojny, faza rewolucji - rozstrzygnięcie wojen.

  Decyzja - deklaracje buntu oraz dyspozycje na fazę rewolucji: zagrywanie kart mężów stanu i koncesji, wymiana kart pomiędzy stronnictwami, a także dyspozycje dla gubernatorów na turę następną (czy biorą dochód osobisty).

  Rozstrzygnięcie tej fazy będzie początkiem kolejnej tury.

  Jeżeli od jakiegoś stronnictwa nie dostanę decyzji w terminie, to przyjmę, że zachowuje się według domyślnych dyspozycji:

  1. W fazie dochodów pieniądze rozdzielane są po połowie pomiędzy lidera i kasę stronnictwa, stronnictwo nie dotuje republiki chyba że istnieje ryzyko bankructwa. Gubernatorzy domyślnie nie pobierają dochodów osobistych, a z podatków lokalnych rozbudowują siły prowincjonalne proporcjonalnie.

  2. W fazie forum nie wydaje pieniędzy na ekwitów, chyba że może uzyskać automatyczny sukces, sponsoruje gry tylko wtedy jeżeli jest princepsem i ma popularność niższą niż poziom niezadowolenia ludu. Próbuje pozyskać senatora przy największej szansie powodzenia, jednak bez wydawania dodatkowych talentów na łapówki. Na lidera wybiera senatora o najwyższych wpływach, chyba że jest jakiś z lojalnością własną 0. Ekwitę zawsze pozyskuje lider.

  3. W fazie senatu wstrzymuje się od głosu, chyba że jest to karane ujemną popularnością (jak w przypadku ustaw ziemskich), wtedy głosuje za.

  4. Jako princeps zrzeka się prowadzenia obrad senatu na rzecz kolejnego w hierarchii urzędnika.

  5. W fazie rewolucji nie zagrywa żadnych kart, jeżeli jest generałem na wojnie, to nie buntuje się.

  Rozpoczynamy grę od wstępnej fazy intryg, która pozwala na handel kartami pomiędzy graczami, zagrywanie mężów stanu i kart koncesji.

  Wylosowałem także princepsa senatu - tymczasowego konsula, który na początku będzie przewodził obradami (dostaje +5 Wpływów i oznaczenie doświadczenia konsularnego).

  Uwaga! zgodnie z erratą do instrukcji (wbrew materiałom jakie otrzymaliście) w fazie forum stronnictwa za pomocą kontrłapówek mogą tylko zmniejszać szansę powodzenia przekupstwa senatora.

  Obowiązują także zasady dotyczące zmiany wpływów:

  Princeps traci 1 punkt wpływów za co trzeci odrzucony przez Senat wniosek pod rząd. Liderzy wszystkich stronnictw i princeps tracą wtedy po 1 punkcie popularności.

  W związku z tym przypominam graczom, że nie ma obowiązku głosować całym stronnictwem, można różnicować głosy na poszczególnych senatorów.

  Proszę graczy o kontakt celem przydzielenia stronnictwa oraz kart.

  Opis planszy, czyli tego czym się będziemy posługiwać, z małym instruktażem.

  Kolory w tabeli oznaczają poszczególne stronnictwa, w pierwszym wierszu zawarto podstawowe informacje:

  Dołączona grafika

  W lewym górnym rogu cyfra pokazuje ile kart gracz ma na ręce. Obok jest nazwa stronnictwa, tam też znajdą się dane kontaktowe do gracza. Kolejne dwie liczby w pierwszym wersie to ilość głosów we wnioskach dotyczących spraw wojennych (szara) oraz ilość głosów we wszystkich innych wnioskach (czarna).

  Ilość głosów w senacie to suma zdolności oratorskich senatorów oraz ilości posiadanych przez nich ekwitów (początkowo nie posiadają żadnych ekwitów).

  Wiersze poniżej reprezentują poszczególnych senatorów. Każdy z nich ma cechy takie jak:

  NR KARTY - unikalny dla każdego rodu numer pozwala na ustalenie przynależności mężów stanu (wybitnych jednostek rodu) dobranych w trakcie gry do poszczególnych rodów.

  NAZWISKO RODOWE

  MIL - zdolności dowódcze, czyli jak dobrym wodzem jest dany senator (wskaźnik ten stanowi premię dla sił wojskowych, którymi dowodzi)

  ORA - zdolności oratorskie mówią o tym ile głosami dysponuje senator w trakcie głosowania w Senacie

  LOJ - lojalność do stronnictwa, odporność na przekupstwa

  WPŁ - wpływy, polityczne doświadczenie, które senatorowie zyskują w miarę zdobywania kolejnych urzędów, a także po wygranych wojnach i darowiznach dla państwa

  POP - popularność wśród plebsu, ma znaczenie dla konsula przy uspokajaniu nastrojów na ulicy oraz pomaga wybronić się przed cenzorskimi oskarżeniami

  TALENTY - osobisty majątek senatora (bądź stronnictwa)

  Karty rodów senatorskich są jawne dla wszystkich i pozostają na stole. Oprócz tego dostaniecie karty zakryte, gdzie możecie się spodziewać 3 typów kart:

  Dołączona grafika

  Intrygi

  Najczęściej Intrygi pozwalają na wykonanie pewnych akcji w ściśle określonych momentach gry. Na przykład: zawetuj wniosek, dostajesz premię do zabójstwa, zabierz graczowi kartę, itp.

  Dołączona grafika

  Koncesje

  Uprawniają do pobrania dodatkowych zysków, w zależności od rodzaju - niekiedy jest to stały przychód, innym razem np. 2T za każdy nowo powołany przez Republikę legion. Zagrywane bezpośrednio na wybranego senatora. Senator nie może się zrzec koncesji ani jej przekazać innemu, może ją utracić w przypadku własnej śmierci lub pomyślnego oskarżenia cenzorskiego.

  Dołączona grafika

  Mężowie stanu

  Wybitne jednostki, które różnią się tym od zwykłych przedstawicieli rodów, że posiadają lepsze statystyki oraz zdolności specjalne (np. jedno weto na turę, mniejsze straty na wojnie, etc). Nr karty męża stanu definiuje jego przynależność rodową, np. mąż stanu #4a będzie należał do rodu #4.

  Mąż stanu może być zagrany:

  - jeżeli w grze nie ma karty jego rodu

  - jeżeli gracz aktywny posiada jego kartę rodu

  Mąż stanu "przykrywa" kartę rodu (jeśli to możliwe), ale przejmuje od niej wszelkie żetony i znaczniki (urzędy, pieniądze, etc).

  LIDER STRONNICTWA - każde stronnictwo na początku gry wybiera senatora, który będzie pełnił funkcję lidera.

  Lider posiada 2 ważne właściwości:

  * jest całkowicie odporny na próby przekupstwa

  * w przypadku śmierci senatora, karta jest resetowana, a nie odrzucana na Kurię (strefa kart nieaktywnych) - ten warunek nie dotyczy mężów stanu, którzy nie są resetowani i zawsze są odrzucani z gry po śmierci.

  fluor
  Keymaster
  #79241

  I poczęła święta Westalka bliźniaków, choć sama niesplamiona, boskie tchnienie owoc wydało braci owych - Remusa i Romulusa. I choć trudy wielkie przed nimi stanęły, zbiegli a schronienie znaleźli nad rzeką Tyber. Synowie Marsa dzielnymi byli wojownikami, kolejne plemiona dołączały, aż w końcu w potęgę urośli i całą Italią rządzić poczęli. A siłę swą wywodzą od Romulusa, wziętego do nieba za życia, następujące tribus rzymskie:

  SCORPIUS, OCHLAPUS, SPQR, BIGGUS DICCUS, OLEVATUS.

  Senatorowie szóstego stronnictwa zostają wtasowani do talii, tak samo ich karty.

  Rozpoczynamy rozgrywkę od tzw. wstępnej fazy intryg. Od teraz można zagrywać karty a także dokonywać wymiany z innymi graczami. Każde stronnictwo powinno także wyznaczyć swojego lidera. Uwaga - wszystkie decyzje komunikowane przez gg albo PM muszą mieć odzwierciedlenie na forum, chociażby poprzez odnotowanie ich miejsca tak, by inni gracze mogli to zauważyć.

  Stronnictwa SPQR i OLEVATUS wymieniły po 1 karcie między sobą.

  Decyzja - wybór liderów stronnictw, zagrywanie i wymiana kart.

  Termin - sobota, g. 23.

  Lamsen
  Participant
  #79251

  Biggus Diccus wymienia z Ochlapus 2 karty.

  Match
  Participant
  #79252

  Ochlapus potwierdza

  I. Thorne
  Participant
  #79257

  Aelius zostaje liderem stronnictwa i korzysta z korzyści koncesji Opłat Portowych.

  Pitmistrz
  Participant
  #79258

  Cornelius zostaje liderem i zagrywam na niego MS a także MS nr6a.

  Lamsen
  Participant
  #79259

  Zagrywam mężów stanu nr 2 i 13 oraz koncesję na flotę dla Iuniusa. Flaminius zostaje liderem.

  fluor
  Keymaster
  #79260

  Odświeżyłem tabelę o skutki Waszych wymian, czekam jeszcze na decyzje jednego gracza (Scorpius), najpóźniej do g. 23. Wtedy zamkniemy ten etap poprzez wylosowanie Tymczasowego Konsula Rzymskiego - jeden z senatorów dostanie na początku funkcję Princepsa (przewodniczenie obradom) oraz 5 Wpływów. To będzie pierwsze i zarazem ostatnie losowanie tego rodzaju w grze - wszyscy kolejni Princepsi będą pochodzić z wyborów.

  Jeżeli są wątpliwości co do tego, co zmieniło się na planszy: pojawili się mężowie stanu - tam gdzie to możliwe "przykryli" karty rodów, tam gdzie to niemożliwe - jako dodatkowi senatorowie (przykład 6a w stronnictwie SPQR). Każdy mąż stanu posiada zdolność specjalną - została ona opisana w przypisach. Poniżej objaśnię o co może chodzić:

  anulowanie D/S - w skrócie mówiąc D i S to pewne liczby podczas rzutu za wynik wojny, które powodują automatyczny remis lub przegraną, niezależnie od stosunku sił. Generał posiadający anulowanie D/S będzie skuteczniejszy na danej wojnie, prawdopodobieństwo zwycięstwa będzie większe niż w przypadku, gdyby wojskiem dowodził generał wrażliwy na D/S danej wojny.

  zerowa lojalność jeśli z... - niektórzy mężowie stanu reprezentują wrogów politycznych i nie przepadają za sobą. Lojalność 0 ułatwia przekupienie senatora innym stronnictwom. Oczywiście lider stronnictwa jest zawsze odporny na próby przekupstwa, niezależnie od tego ile ma lojalności.

  Oprócz mężów stanu na planszy pojawiły się też koncesje (w kolumnie "Inne"). W komentarzu opisałem ich działanie - zasadniczo koncesje dają pieniądze automatycznie (np. opłaty portowe - 3T na etap) albo po spełnieniu jakiegoś warunku (np. budowa okrętów - 3T za każdą zbudowaną flotę rzymską).

  Reszta będzie objaśniona na bieżąco, chyba że macie pytania.

  lszekg
  Participant
  #79261

  No to co? Zagrywamy koncesję podatkową na Sulipciusa.

  fluor
  Keymaster
  #79262

  TURA 1

  Skarbiec Republiki: 100T

  Niezadowolenie ludu: 0

  Aktywne legiony: 4 legiony regularne

  Pula wojsk do powołania: 21 legionów, 25 flot

  Nieaktywne wojny: I wojna punicka (10/5/10, D13/S11,14) [35T] zwycięstwo tworzy prowincje: Sycylia i Sardynia

  Dołączona grafika

  PRINCEPS: tymczasowy konsul Rzymski Calpurnius z OCHLAPUS

  I. Faza śmierci

  Sprawdzanie, czy żaden senator nie odszedł z przyczyn naturalnych.

  (losuję numer z przedziału 1-36, który później sprawdzam z numerami rodów kart obecnych na planszy)

  (rzut) 31 - Wszyscy senatorowie cieszą się pełnią zdrowia! Vivant! Niech żyją długo a pomyślnie.

  II. Faza dochodów

  Każde stronnictwo pobiera dochody: podstawowe i za koncesje. Podstawowy dochód to 1T za każdego posiadanego ekwitę (na początku gry nikt nie ma ekwitów), 1T za każdego senatora i 2T za lidera stronnictwa. Dochody z koncesji zależą od rodzaju koncesji.

  Dochody stronnictw zostają umieszczone w kasach stronnictw, to specjalne "banki", w których możecie przechowywać pieniądze (z ograniczonymi możliwościami ich wykorzystania) bez ryzyka utraty. Pieniądze można teraz rozdzielać pomiędzy swoich senatorów (lub inne stronnictwa - handel), jednak w przypadku utraty senatora pieniądze przez niego posiadane też są tracone.

  Dochody przedstawiają się następująco:

  OCH +5 T

  SPQ +6 T

  BIG +5 T

  OLE +8 T

  SCO +5 T

  Stan skarbca republiki: 100 T

  Dochód republiki: +100 T

  Utrzymanie wojsk: -8 T (4 legiony)


  Nowy stan skarbca: 192 T

  Decyzja - podział pieniędzy pomiędzy senatorów i kasę stronnictwa; darowizny dla Republiki; transfery pomiędzy stronnictwami.

  Termin - niedziela, g. 21:35.

  Pitmistrz
  Participant
  #79263

  4t dla P. Cornelius Scipio Africanus reszta do banku.

  I. Thorne
  Participant
  #79264

  5T dla lidera, reszta do skarbca.Cornelius występuje na forum i prosi pozostałe stronnictwa o zrzutke na dodatkowy legion, potrzebny na obronę Rzymu przed licznymi wrogami.Jeśli inni sie zgodza to podział kasy: 5T dla lidera, 2T dla Państwa, reszta do skarbca

  fluor
  Keymaster
  #79265

  Thorne: jeśli inni się zgodzą, to dla mnie niewystarczający warunek - przydzielam pieniądze według Twojej pierwszej deklaracji, ale możesz ją zmienić do końca tej fazy (tylko w nowym poście, bez edycji, bo się pogubimy).

  Lamsen
  Participant
  #79266

  5T dla Iuniusa.

  I. Thorne
  Participant
  #79267

  Dobrze, czyli na razie 5T dla lidera, reszta skarbiec.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 865 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.
searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram