Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Raphael
Participant
#12842

[...]Jeśli chce się podtruwać papierosami, alkoholem czy narkotykami, to jego świadoma decyzja. Nie narusza w ten sposób wolności innych, więc prawo nie powinno się tym interesować. Co do dzieci to, wszystko zależy od nich samych, ale przede wszystkim od ich rodziców. Jeśli obie strony się zgadzają, to państwo też nie powinno się mieszać.

Zakaz używania narkotyków zapobiega patologiom społecznym więc w pewnym sensie jednak chroni obywateli (społeczeństwo). Poza tym nieletni biorąc narkotyki w wielu przypadkach mogą sobie nie zdawać sprawy ze skutków ich działania (np. z racji swojego wieku).

Idea wspólnoty powinna dać wszystkim państwom możliwość niezależnego tworzenia prawa. Jeśli w jakimś państwie prawo jest najlepsze, to po pewnym czasie inne państwa je wprowadzą. A tak PE eliminuje taki mechanizm.

Jednak muszisz pamiętac, że to jest wspólnota więc pewna część prawa musi być taka sama.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram