Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Thengel
Participant
#12606

po pierwsze państwa te były obszarem peryferyjnym II Wojny Światowej, lub wcale w niej nie uczestniczyły. Nie musiały wydawać miliardów na odbudowę.- Te miliardy przecież dało USA.. -po drugie Szwecja, czyli główne państwo opiekuńcze Skandynawii ma ujemny przyrost naturalny. Przybywają tam za to cudzoziemcy, by wykorzystywać pomoc socjalną.- Czy to jest problem? Jeżeli napływ cudzoziemcó byłby dla nich problemem to by go ograniczyli.A co powiesz o Irlandii sprzed kilku lat. Tam nie mieli socjalizmu, a tempo wzrostu gospodarczego sięgało 6% przez długi czas. Warunki bytowe ludności znacznie się polepszyły- Zapędziłeś się w kozi róg. Irlandię przystąpienie do UNII EUROPEJSKIEJ wyciągnęło z kryzysu!--po trzecie Finlandia rozwija się tak szybko, bo inwestuje w edukację i nowe technologie. To nie jest kwestia systemu, tylko społeczeństwa. Dla Finów te dziedziny to priorytety, więc rozwijają się szybko. Hmmm... Zaraz chyba edukacja jest jednym z priorytetów państwa opiekuńczego.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram