Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Ixion
Participant
#12567

-co do tych wypowiedzi, które uważasz za przedpotopowe to ustosunkowałem się do definicji socjalizmu z encyklopedii (nie przedpotopowej)-komputery ktoś jednak programuje (i nawet jeśli jest to inny komputer, to ten inny komputer został zaprogramowany przez człowieka)-nie powiedziałem że nie chcę dawać potrzebującym, tylko, że państwo nie powinno tego robić, bo to rodzi korupcję. Organizacje niepaństwowe i prywatni ludzie znacznie lepiej się do tego nadają. Nie wiesz ilu bezrobotnym (w UE i w Polsce) nie chce się już pracować, bo wolą dostać zasiłek i siedzieć w domu, niż pracować jako kopacz rowów. Biednym należy pomagać. Każdy powinien to robić, według własnych możliwości. Podział na biednych i bogatych, jest jednak efektem tego, że bogaci mieli bardziej zapobiegliwych przodków niż biedni. Też chciałbym, by taki podział zniknąl w przyszłości, ale na razie jest to niemożliwe, bo jak wszystko będzie za darmo, to kto będzie pracował?

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram