Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Ixion
Participant
#12536

-jeśli chodzi o wychodzenie z kryzysu to najlepiej udało się to Reganowi w USA. Dokonał tego przez obniżanie podatków i inne działania wolnorynkowe.-głupie przepisy c.d. Handlowcy muszą podawać ceny wszystkich produktów w kilogramach. Za brak ceny kilograma dezodorantów właściciel sklepu dostaje karę.-UE próbuje pomóc Afryce przez uzależnienie finansowe od siebie. I to jest pomoc? Wystarczy nie przeszkadzać.-Polska jest skorumpowana. Oczywiście. Problem w tym, że te korupcje się teraz zsumują.-co do Marksa to czytałem chyba jakąś jego publikację. Nie była ona stricte ekonomiczna ale zawsze coś. Problem jednak w tym, że socjalizm Marksa (choć oczywiście go nie popieram) i socjalizm UE to dwie zupełnie inne rzeczy. Marks był rzecznikiem państwa rządzonego przez klasę robotniczą, tymczasem Unią rządzi klasa urzędników. W czasach Karola M. liczność tej klasy była bardzo niewielka. Gdyby jednak Marks żył w dzisiejszych czasach potraktował by chyba urzędników jako bardziej niebezpiecznych niż kapitalistów. Bowiem i kapitaliści i robotnicy dążą do wytwarzania dóbr, podczas gdy urzędnicy nie wytwarzają niczego wartościowego. Są więc oni jeszcze bardziej pasożytniczy niż kapitaliści.We wszystkich systemach ekonomicznych decydujący jest czynnik ludzi, i ten czynnik zwykle zawodzi. W socjalizmie wpływ jednych ludzi na drugich jest znacznie większy niż w kapitalizmie. Ponieważ nie mamy idealnych ludzi powinniśmy wybrać system optymalny, czyli kapitalizm.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram