Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Ixion
Participant
#12517

Unia Europejska to organizacja która:-działa wbrew regułom wolnego rynku (np. wspólna polityka rolna)-nakłada na obywateli bezsensowne ograniczenia (np. trzonki od siekier w masarniach muszą być z tworzyw sztucznych, 50% programów w TV ma być z Europy)-niszczy gospodarkę krajów Trzeciego Świata (subsydiowanie własnego rolnictwa)-jest skorumpowana na wzór ZSRR (tzn. korupcja najwyższych urzędników)-jest biurokratycznym molochem i utrzymuje mnóstwo bezproduktywnych etatówPo wejściu Polski do UE ludzie zamiast wytwarzać dobra będą zajmować się analizą unijnych przepisów i pozyskaniem pieniędzy z funduszy. To marnowanie pracy i zasobów ludzkich.Czy te argumenty nie przemawiają za tym że jedyne logiczne stanowisko wobec UE to bycie przeciw?

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram