Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

fluor
Keymaster
#13713

Ciekawa informacja ❗ 

W preambule Konstytucji Unii Europejskiej znalazł się cytat z „Wojny peloponeskiej” Tukidydesa na temat demokracji: „Nasz ustrój polityczny ......”. Cytat podpisano: „Tukidydes II, 37”, z czego wynika, że to on jest jego autorem. Tymczasem grecki historyk cytował tam Peryklesa .........  😆 

Mędrcy konwentu chcieli nawiązania do tradycji antycznej, a najwyraźniej sami jej nie znają.......  😆

CIEKAWA INFORMACJA 😉

Tukidydes jest uznawany za autora "Wojny peloponeskiej", pierwszego dzieła historycznego starożytnej Grecji. Uznaje się, go za ojca historyków, gdyż interpretacji wydarzeń dokonuje on w sposób pragmatyczny i nie odwołuje się do interwencji boskich. Znany jest niemal powszechnie fragment, w którym opisuje on pochwałę demokracji ateńskiej wygłoszoną przez Peryklesa.

Mniej znany jest wstęp do jego dzieła, gdzie pisze on, że przemówienia różnych mówców, wodzów, etc (a jest tego dużo, wierzcie 😉 ) nie są prawdziwymi zapisami, tylko prawdopodobnymi rekonstrukcjami czy kreacjami autora, mającymi uatrakcyjnić dzieło.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram