Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Ixion
Participant
#13149

Nie wiedziałem kim jest Noam Chomsky, ale zaraz się dowiedziałem. Jest profesorem MIT (tam pracuje/pracowało wielu świetnych fizyków 🙂 ), ale jest przeciwnikiem NATFA! To już skreśla go jako eksperta od gospodarki. Przecież NAFTA to tylko wolny handel, nic więcej. Nie może być dobra ani zła (w sensie moralnym), a on jest przeciw!„o jktórych mówisz to zwykli bandyci któzy próbują usprawiedliwiać się ideologią”Cieszę się, że tak ich traktujesz.„należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych. To determinuje obywateli tamtego państwa i rząd owego państwa do odpowiedzialności karnej prwed trybunałami międzynarodowymi.”A jeśli Chile nie należałoby do ONZ (albo z niego wystąpiło) to co wtedy? Poza tym ONZ to dla mnie globalna superbiurokracja, która nie jest w stanie zrobić nic konstruktywnego.„Działalnośc chrytatywna nie ma szans na pokrycie potrzeb uboższej części społeczństwa. Np. w Polsce gdzie wskażnik ubóstwa wynosi 50%.”Wolny handel i niskie podatki spowodują powstanie nowych miejsc pracy. A nawet jeśli nie to musimy wybrać albo sprawiedliwość albo równość. Ja wybieram sprawiedliwość!

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram