Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka UE za....Czy przeciw? Re: UE za....Czy przeciw?

Thengel
Participant
#13147

Antyglobaliści mają pojęcie o gospodarce. Np. Noam Chomsky. Ci o jktórych mówisz to zwykli bandyci któzy próbują usprawiedliwiać się ideologią. "Chile to samodzielne i suwerenne państwo, które nie podlega żadnym innym organizacjom. Dlatego przywódca suwerennego państwa może być sądzony tylko przez to samo suwerenne państwo."... należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych. To determinuje obywateli tamtego państwa i rząd owego państwa do odpowiedzialności karnej prwed trybunałami międzynarodowymi. "Wyznają za to zasadę, że działalność niedochodowa (charytatywna) może być prowadzona tylko dobrowolnie." Działalnośc chrytatywna nie ma szans na pokrycie potrzeb uboższej części społeczństwa. Np. w Polsce gdzie wskażnik ubóstwa wynosi 50%.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram