Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka Polityka Re: Polityka

Ixion
Participant
#13185

Nic ie zmienia "bilansu cierpień". Nie wiem w ogóle jak można pisać o bilansie cierpień!

Jakoś można. Ludzie cierpią i trzeba się z tym pogodzić.

Zaraz czy ataki w Izraelu (obustrinne zresztą) nie mają na celu zabicia jak najwi/ększej liczby osób? A nie bombarduje się osiedli ludzkich chyba że jest się psychopatą. Przecież to nie tylko niemoralne (jak w ogóle wojna) ale również nieekonomiczne (sic!)

Terroryści odnoszą sukces tylko wtedy, gdy uda im się zastraszyć atakowanego. Dlatego nie zależy im na maksymalnej ilości ofiar, tylko na maksymalnym strachu (chociaż oczywiście jedno wpływa na drugie). Wojny zawsze są nieekonomiczne, (ale zbrojenia wprost przeciwnie).

Ja również jestem przeciwnikiem demokracji (w takiej formie) ,ale w demokracji również trzeba oddać sprawiedliwość!

Ale demokracji bezpośredniej i bez możliwości narzucania czegoś pewnych grupom ludzi.

Iran (szaha) i Anglia były wówczas bardzo silne.

Skro przegrały to chyba jednak nie, przynajmniej nie były gotowe do wojny i poświęcenia własnych ludzi.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram