Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka Polityka Re: Polityka

Thengel
Participant
#13184

Ale co to zmienia, jeśli chodzi o ogólny bilans cierpień. Poza tym (jak już kilka osób o tym pisało) cywile też są współodpowiedzialni za postępowanie swojego rządu, bo go przecież wybrali. 

Nic ie zmienia "bilansu cierpień". Nie wiem w ogóle jak można pisać o bilansie cierpień!

No nie wiem. Ich ataki są często skierowane przeciw konkretnym ludziom, a podłożenie bomby to tak, jak bombardowanie (nie jest skierowane przeciw konkretnym ludziom). Ma przede wszystkim zasiać strach wśród obywateli, a ofiary są przypadkowe. Istotne jest bowiem samo zagrożenie atakiem, a nie sam atak.

Zaraz czy ataki w Izraelu (obustrinne zresztą) nie mają na celu zabicia jak najwi/ększej liczby osób? A nie bombarduje się osiedli ludzkich chyba że jest się psychopatą. Przecież to nie tylko niemoralne (jak w ogóle wojna) ale również nieekonomiczne (sic!).

Jeśli mamy demokrację to oczywiście, że tak! Między innymi dlatego tego jestem przeciwnikiem demokracji.

Ja również jestem przeciwnikiem demokracji (w takiej formie) ,ale w demokracji również trzeba oddać sprawiedliwość!

Tyle tylko, oni wykorzystali osłabienie okupanta wynikające z sytuacji międzynarodowej, a nie ich własnych działań.

Iran (szaha) i Anglia były wówczas bardzo silne.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram