Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Nauka Podróż w przestrzeni kosmicznej Re: Podróż w przestrzeni kosmicznej

Ixion
Participant
#12598

To nie jest do końca tak. Istnieją procesy fizyczne łamiące zasady symetrii (np. pewne zachowanie kaonu), ale symetria jest w swej istocie „piękna matematycznie”, a zwykle to co jest „piękne matematycznie” znajdzie zwykle swoje miejsce w rzeczywistości. Jeśli fizycy rozwiązują jakiś problem i nie mogą go rozwiązać w obszarze istniejącej teorii, to rozszerzają, dodając nowe elementy. Białe dziury to jedna z możliwości matematycznego rozwiązania jakiegoś problemu. Ponieważ twórca tego rozwiązania nie mógł rozwikłać problemu w obrębie istniejących pojęć to wymyślił nowe. Może istnieje ono w rzeczywistości, a może nie, ale rozwiązuje ten problem z punktu widzenia matematyki.Cząstka taka jak elektron nie jest jednocześnie „falą i masą” a „falą i cząstką punktową”. W pewnych warunkach zachowują się jak fala, a w pewnych jak cząstka punktowa, ale jego natura jest korpuskularno-falowa, a nie czasami korpuskularna, a czasami falowa.Masa to też forma energii! Foton nie ma masy, ale ma pęd (przez co również ma energię). Elektron ma masę, a pęd można mu nadać. Każda cząstka niesie zawsze jakąś energię.Jeśli chodzi o akceptacją środowiska naukowego dla nowych teorii, to często uznani profesorowie, twórcy obowiązujących teorii nie chcą zaakceptować nowych teorii, bo kłócą się one z tym co sami wymyślili.A tak poza tym to cząstka i jej przeciwieństwo to jeszcze nic. Nowe teorie (np. superstrun) zawierają elementy tzw. supersymetrii, według której każda cząstka ma swojego superpartnera (np. kwark i skwark, Z i zino). Tyle tylko że bez takich założeń teoria superstrun nie umożliwia unifikacji oddziałowań.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram