Forum Fandom Sesje RPG, PBF i inne Star Trek: PBF PL PBF - SoghHom Coen Re: PBF - SoghHom Coen

Kronos
Participant
#16470

Warbird wyszedł z warp pozostawiając samotnie dalej lecącego IKC Amar. Romulanie jeszcze przez parę minut utrzymywali pozycję śledząc kurs klingońskiej fregaty poczym zawrócili i weszli w warp......

IKC Amar po przekroczeniu granicy obrał kurs w kierunku koloni karnej. Po około 10 minutach lotu na mostku zameldował się główny inżynier informując iż modyfikacje przy sądzie zostały zakończone. Chwilę później na mostku rozległ się sygnał wywoławczy a wokół lecącego IKC Amar maskowanie zdjęły 4 klingońskie okręty...........

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram