Reyden
Participant
#12081

skąd ty wziłes pancerz trytanowy ❓ ❓ Myslałem że tylko w ST występujeCo do prędkosci ekonomicznej i max. W B5 uzywaja napędu skokowego ( nadprzestrzennego) ; mozna wywnioskowąć że w nadprzestrznmii okręt leci szybciej niz swiatło ( tylko jaki jest mnoznik ) ;w normalnej przestrzenii to max. 1 C .Klasa White-Star :Typ: ?Jednostki : ?Produkcja : ? ( przed 2260 ) i nadal produkowany Wymiary: ?Długosc:? Szerokosc: ?Wysokosc: ?Liczba pokładów: ?Masa: ?Załoga: ?Maksymalnie: ?Uzbrojenie: : ? Systemy obronne: biopancerz adaptujący sie do bronii przeciwnika wykonany w technologii Vorlońskiej Porównanie:Moc broni podstawwej: 3 000-8 000+ ( ❓ ) Moc broni dodatkowej: ?/- ( ❓ )Zasieg/celnosc broni: 1 000+ Wytrzymałosc osłon: ?/- ( ❓ )Wytrzymałosc panceza: 8 000+ ( ❓ )Predkosc: 1 000+ ( ❓ )Manewrowosc: ? ( 500 000+ ) ( ❓ )


Klasa Sharlin typ : Krązwnik bojowy Jednostki : ?Produkcja : ? ( przed 2240 ) do teraz ( ❓ )Wymiary:Długośc : ?Szerokośc : ?Wysokośc: 1600 metrów Liczba pokładów: ?Masa : ?Zaloga : 1083 osoby Uzbrojenie 18 x Gravimetric Discharge cannon ( zwanych także wiązka tnącą )18 ciężkich dział wiązkowo-fuzyjnych8 działek pulsacyjnych24 obronnych wiązek neutronowo-szczątkowych1 działo antymaterii1 wyrzutnik masy Systemy obronne :Zbrojne poszycie oraz pola deflektorów dodatkowo wzamcniane przez grawimetryczny system napędu Osiągii : ?Porównanie : Moc broni podstawwej: 50 000+ ❓ Moc broni dodatkowej: 45 000+ ❓ Zasieg/celnosc broni: 1 000+ ❓ Wytrzymałosc osłon: ? Wytrzymałosc panceza: 100 000+ ( ❓ )Predkosc: 1 000 ( ❓ ) Manewrowosc: - 1 000 ( ❓ )

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram