Forum Rozmowy (nie)kontrolowane Polityka EURO za czy przeciw... Re: EURO za czy przeciw...

Raphael
Participant
#15211

Euro? Jasne, że tak! Skoro powiedziało sią "A"(zdecydowało się wejść do UE) trzeba powiedzieć "B"(wprowadzić euro). Przede wszystkim jednak liczą się niewątpliwe korzyści z przyjęcia wspólnej waluty:1. Wyeliminowanie ryzyka związanego ze zmianą kursów i zliwkidowanie kosztów "ubezpieczenia" tego właśnie ryzyka. Ryzyko to powstaje podczas zmiany kursów w czasie trwania okresów rozliczeniowych daltego wypracowywuje się odpowiednie techniki, które mają na celu ograniczenie tego ryzyka (tzw. hedging). Jednak są one drogie. W rezultacie małe i średnie firmy nie korzystają z technik hedgingowych.2. Wyeliminowanie kosztów związanych z zawieraniem transakcji,ponoszonych przy wymianie jednej waluty na drugą. Np. wg obliczeń przeciętny europejski turysta podczas przekraczania granicy państw europejskich każdorazowo ponosił koszty wymiany waluty w wysokości ok. 13$. Teraz juz ich nie ponosi. Kiedy Nasz kraj przyjmie euro Polacy też sporo zaoszczędzą.poza tym wprowadzenie euro pozwoli zaoszczędzić polskim przedsiębiorcom handlującym z Europą Zachodnią na likwidacji kosztów związanych z wymianą waluty.3. Większa przejrzystośc cen i większa konkurencja. Łatwiej będzie można porównać ceny danego towaru w obszarze kilku panstw UE. Zwiększy się też konkurencja wśród banków i innych instytucji finansowych (tańsze kredyty). W rezultacie pojawią się wieksze możliwości inwestowania dla firm.4. Wieksza stabilnośc ekonomiczna i większa wiarygodnosc PolskiCo może ściągnąc nowe inwestycje zagraniczne do naszego kraju.5. Wyższy wzrost gospodarczyWieksza konkurencja, obnizenie kosztów, itp. powinny się przyczynić do większego wzrostu.6. Obnizenie stóp procentowychDzięki zmniejszeniu ryzyka związanego z wymianą walut.Oczywiście istnieją pewne potancjalne negatywne strony wprowadzenia euro, np. wzrost cen (które i tak by wzrosły bez wprowadzania euro. Poza tym wzrosną płace realne a wzrost cen bedzie powolny więc tak na prawdę nie odczujemy go) ale korzyści zwiazane z wprowadzeniem wspólnej europejskiej waluty kazą stwierdzić, że to się opłaci.

searchclosebars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram